Investičný plán pre Európu podporí 388 000 menších spoločností

Categories Európa, FinanciePosted on

Očakáva sa, že viac ako 388 000 menších spoločností bude mať prospech z investícií EFSI do malých a stredných podnikov. 420 transakcií v 28 krajinách EÚ už bolo schválených. Cieľom Investičného plánu pre Európu je podporiť investície s cieľom vytvárať pracovné miesta, zvyšovať rast a konkurencieschopnosť, napĺňať dlhodobé ekonomické potreby a posilňovať výrobnú kapacitu a infraštruktúru v Európskej únie. Podporujú sa ním investície do reálnej ekonomiky pomocou projektov EÚ, vytvára sa prostredie priaznivé pre investície odstraňovaním investičných prekážok a mobilizujú sa verejné a súkromné zdroje. Kľúčovým prvkom tejto poslednej zložky je Európsky fond pre strategické investície (EFSI), z ktorého sa podporujú investície do projektov v oblasti infraštruktúry a do malých a stredných podnikov (MSP).

EFSI poskytuje celkovú záruku pre podniky a na projekty v oblasti infraštruktúry vo výške 21 miliárd EUR, pričom 16 miliárd EUR pochádza z rozpočtu EÚ a 5 miliárd EUR od Európskej investičnej banky, a usiluje sa tak uvoľniť dodatočné investície vo výške aspoň 315 miliárd EUR v priebehu troch rokov. V decembri 2016 mali finančné prostriedky z EFSI potenciál aktivovať 163,9 miliardy EUR alebo 52 % z tejto cieľovej sumy. Táto iniciatíva bude aj naďalej prinášať značné hospodárske výhody. Tieto údaje poukazujú na pridanú hodnotu, ktorú predstavuje EFSI pre hospodárstvo EÚ v súčasnosti, ako aj v nadchádzajúcich rokoch.

Zdroj: ec.europa.eu

Share this: