Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Ekvádorom

Categories Import, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Svet, TrhyPosted on

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Ekvádorom nadobudla účinnosť 1. januára 2017. Dohoda odstraňuje tarify pre všetky priemyselné výrobky a produkty rybolovu, zvyšuje prístup na trh pre poľnohospodárske produkty, ponúka príležitosti v odvetviach verejného obstarávania a služieb a ďalej znižuje technické prekážky obchodu.

Dohoda nahrádza skoršie jednostranné preferencie EÚ na import z Ekvádoru v rámci všeobecného systému preferencií, ktoré EÚ poskytuje rozvojovým krajinám. Kolumbia a Peru už ťažia z podobných obchodných dohôd od roku 2013.

Zdroj: trade.ec.europa.eu

Share this: