Technológie pre životné prostredie a vodu otvárajú dvere pre nových hráčov v Kórei

Categories Export, Obchodné misie, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Príležitosti / Tendre, SvetPosted on

Kórejsky environmentálny priemysel rástol približne o 15% ročne medzi rokmi 2006 a 2014 a dosiahol približne podiel 92 miliárd € na trhu s odpadom a vodou. Rast bude pokračovať a to najmä v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie, zásobovania vodou, čistenia odpadových vôd a prevencii znečisťovania ovzdušia.

V blízkej budúcnosti sa verejné obstarávanie posunie do súkromných zmluvných príležitostí, čo otvára dvere pre nových hráčov. Toto predstavuje veľké obchodné príležitosti pre európske spoločnosti, najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • Odpadové hospodárstvo, najmä technológie a zariadenia premeny odpadu na energie.
  • Vodné hospodárstvo, vrátane operácií a riešenie údržby, systémov a technológií.
  • Sektor ovzdušia, najmä technológie kontroly znečisťovania ovzdušia.
  • Ďalšie príležitosti sú v environmentálnej bezpečnosti a ochrane zdravia a inovatívnych riešeniach pre trh obnovy pôdy.

Ak je vaša firma aktívna v jednom alebo viacerých z vyššie uvedených sektorov, môžte sa prihlásiť (apply now) na nadchádzajúcu podnikateľskú misiu Environment and Water Technologies do Soulu: uzávierka je v piatok 17. marca 2017. Misia je organizovaná EU Gateway – Business Avenues, ktorá je iniciatívou financovanou EÚ a pomáha európskym spoločnostiam vytvoriť dlhotrvajúcu obchodnú spoluprácu v Ázii.

Zdroj: https://www.eu-gateway.eu/news/market-insight-environment-water-technologies-korea

Share this: