Možnosti overenia ruského obchodného partnera

Categories Európa, TrhyPosted on

Za účelom overenia ekonomického postavenia prípadného ruského obchodného partnera, môžu zahraničné spoločnosti využívať nasledujúce voľné a cenovo dostupné zdroje informácií (prevažne v ruštine).

Databáza všetkých právnických osôb a individuálnych podnikateľov, evidovaných na území Ruskej federácie, je vo federálnom registri Federálnej daňovej služby. Databáza je prístupná bez registrácie na http://egrul.nalog.ru.

Databáza, obsahujúca konsolidované štatistické údaje spolu s údajmi o jednotlivých ruských subjektoch (platená služba), je poskytovaná FGUP, Federálnej štátnej služby pre štatistiku (GMC z Rosstat). Prístup k dátam sa vykonáva po bezplatnej registrácii na multifunkčný štatistický internetový portál “MultiStat” (www.multistat.ru).

V súčasnej dobe Ruská federálna služba pre finančná trhy, ktorá je zodpovedná za reguláciu akciových trhoch, má priradené nasledujúce informačné agentúry pre uverejňovanie informácií vzťahujúcich sa k akciovým trhom:

ZAO “AK & M” (www.disclosure.ru),

ZAO “AZIPI” (www.e-disclosure.azipi.ru),

ZAO “Interfax” (www.e-disclosure.ru),

ZAO “Prime-TASS” (www.e-disclosure.prime-tass.ru),

ZAO “SKRIN” (www.e-disclosure.skrin.ru).

Denne správy, ako aj informácie o ex-pit transakcie ruských kótovaných spoločností, je možné nájsť na stránkach Reuters (http://ru.reuters.com) a RTS Stock Exchange (www.rts. ru).

Federálna poisťovacia služba (ROSSTRAKHNADZOR) ako vládny orgán pre dohľad a kontrolu v oblasti poisťovníctva, poskytuje informácie o základných ukazovateľoch činnosti poistenia a uzatvárania poistiek (www.fssn.ru).

Centrálna banka Ruska dohliada na národné bankové inštitúcie. Informácia o základných ukazovateľoch národných kreditných bánk je umiestnená na oficiálnych stránkach banky (www.cbr.ru).

Informácie o úpadku firiem musia byť uverejnené v súlade s federálnym zákonom z 26. októbra 2002 № 127-FZ „O úpadku (bankrote)“, sú súčasťou federálneho registra (www.fedresurs.ru), ktorého činnosť zabezpečuje Ministerstvo pre hospodársky rozvoj Ruskej federácie.

Obmedzený počet ruských spoločností je zahrnutý v obchodnom registri spoľahlivých partnerov Komory priemyslu a obchodu Ruskej federácie (www.reestrtpprf.ru).

Obchodné informácie o ruských firmách sú aj na stránkach agentúry Interfax – http://spark.interfax.ru (zdarma ako hosť, na základe predplatného – ako registrovaný užívateľ; je k dispozícii anglická verzia) a na www. finmarket.ru.

Interfax – D & B (www.dnb.ru) poskytuje prístup k celosvetovej obchodnej databáze a poskytuje analytické služby pre úverové hodnotenie rizík.

Napokon, kompletná databáza malých a stredných podnikov pôsobiacich v Moskve, je k dispozícii na www.dmpmos.ru.

Zdroj: www.ved.gov.ru

Share this: