Vymáhanie pohľadávok v EÚ má byť rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie

Categories Európa, Financie, Odporúčané článkyPosted on

V stredu 18. januára 2017 vstúpili do platnosti nové pravidlá EÚ pre vymáhanie pohľadávok od dlžníkov v iných krajinách EÚ, ktoré by mali uľahčiť vymáhanie pohľadávok najmä pre malé a stredné podniky (MSP). Navrhovaný Európsky príkaz na zablokovanie účtov (EAPO) môže pomôcť spoločnostiam tým, že im ponúka jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako zablokovať finančné prostriedky, ktoré im dlhujú obchodní partneri.

Každý rok sa asi 600 miliónov eur stratí v dôsledku dlhých a nákladných právnych postupov, ktoré bránia spoločnostiam získať späť peniaze, ktoré im dlhujú mimo ich domovskej krajiny. Nezaplatené účty môžu vážne ovplyvniť ekonomické výsledky spoločnosti a najmä malé podniky si často nemôžu dovoliť právnu pomoc nutnú na získanie späť peňazí, ktoré im dlžia.

Doteraz podnik, ktorému obchodný partner v inej krajine EÚ dlhuje peniaze, musel požiadať o zablokovanie sumy na účte obchodného partnera súdom v členskom štáte a v súlade s miestnymi predpismi a postupmi. To znamená finančne nákladnú právnu operáciu, často príliš drahú pre malé a stredné podniky. Nový postup bude rýchlejší, lacnejší a efektívnejší pre veriteľa. Súdy budú mať maximálne 10 dní na vystavenie EAPO a dlžníci nebudú vopred informovaní o súdnom príkaze. To zaručuje, že majetok sa nebude presúvať a zostane k dispozícii pre uhradenie dlhu. EAPO vydaný v jednom členskom štáte EÚ bude uznávaný vo všetkých ostatných členských štátov a k dispozícii budú štandardizované formuláre.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-93_en.htm

Share this: