Zmiernenie rastu v Číne môže mať vplyv na ceny kľúčových komodít

Categories Svet, TrhyPosted on

Ázijská rozvojová banka (ADB) nalieha na ázijských exportérov komodít, aby diverzifikovali svoje produkty a obchodných partnerov, pretože zmiernenie ekonomického rastu v Čínskej ľudovej republike (ČĽR)  môže mať vplyv na ceny kľúčových komodít ako sú uhlie, kovy a pohonné hmoty.

Podľa novej správy ADB je odhadovaný vplyv zmeny v ekonomických aktivitách v ČĽR na ceny komodít významný, ale líši sa podľa druhu komodity. Ekonometrické analýzy zistili, že zníženie ekonomického rastu v ČĽR o 1 percentuálny bod znižuje ceny uhlia a kovov o 7% -22% a cenu ropy a zemného plynu o 5% -7%. Tieto čísla naznačujú, že pokles ekonomického rastu ČĽR od roku 2011 môže vysvetľovať podstatnú časť v poklese ceny uhlia a kovov, ale iba malú časť poklesu ceny ropy a ceny zemného plynu za rovnaké obdobie. Pokles cien komodít v závislosti od miery ekonomického rastu ČĽR môže spôsobiť šok pre ázijských exportérov komodít, ale naopak budú z neho ťažiť ázijskí importéri komodít.

Celá správa na: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/218271/structural-change-prc.pdf

Zdroj: Ázijská rozvojová banka,  adb.org

Share this: