Medzinárodný výbor pre obchod Európskeho parlamentu schválil hospodársku a obchodnú dohodu medzi EÚ a Kanadou

Categories Európa, Export, Import, SvetPosted on

Medzinárodný výbor pre obchod Európskeho parlamentu schválil v utorok hospodársku a obchodnú dohodu medzi EÚ a Kanadou (The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade AgreementCETA), ktorá si kladie za cieľ podporiť investičné toky a obchod s výrobkami a službami. Európsky parlament má o dohode hlasovať vo februári.

CETA odstráni clo na väčšinu predávaných tovarov a služieb. Preto sa ustanovuje vzájomné uznávanie certifikácie pre širokú škálu výrobkov. Napríklad to znamená, že ak podnik v EÚ chce vyvážať výrobky do Kanady, bude potrebovať testovanie výrobku pre získanie osvedčenia len raz v EÚ a toto osvedčenie bude platné aj pre Kanadu. Kanada tiež otvorí svoje trhy pre verejné obstarávanie na federálnej i komunálnej úrovni.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20170124IPR59704/ceta-trade-committee-meps-back-eu-canada-agreement

Share this: