Kontroly zahraničných dopravcov v Rakúsku budú pokračovať

Categories Európa, TrhyPosted on

Zákon na boj so sociálnym a mzdovým dumpingom LSD-BG, na základe ktorého od 1. januára  2017 finančná polícia v Rakúsku kontroluje dopravcov, nebude mať žiadne moratórium.  Za vyslanie v zmysle LSD-BG sa považuje najmä 1. kabotáž, 2. cieľová doprava do Rakúska, aj pre zadávateľa mimo Rakúska, ako aj 3. zdrojová doprava z Rakúska prostredníctvom zahraničných podnikov, aj pre zadávateľa mimo Rakúska. Platí to aj pre prepravu osôb.

Informáciu čo je a čo nie je vysielaním zamestnancov v sektore dopravy/prepravy, aké povinnosti dopravcom vznikajú a aké ohlasovacie povinnosti musí dopravca splniť uverejní na svojej webstránke ČESMAD Slovakia.

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedni

Share this: