Saudská Arábia zrýchľuje tempo získavania energie z obnoviteľných zdrojov

Categories Export, Svet, TrhyPosted on

V nasledujúcich šiestich rokoch bude kráľovstvo investovať 30 až 50 miliárd USD na dosiahnutie svojho cieľa produkovať elektrinu z obnoviteľných zdrojov pre zabezpečenie energetických potrieb ekvivalentných spotrebe elektriny pre tri milióny domácností. Súčasťou národného programu obnoviteľných zdrojov energie budú aj niektoré geotermálne projekty a projekty výroby energie z odpadu.

V krajine sa tiež uvažuje o investíciách do jadrovej energetiky pri výstavbe dvoch jadrových reaktorov na výrobu až 2,8 GW elektriny. Tento zámer je však ešte len v rannej fáze, ale už v blízkej budúcnosti možno budeme vidieť významné investície do jadrovej energie na civilné účely.

Zníženie závislosti na rope pri výrobe elektriny je dôležitou súčasťou vízie krajiny do roku 2030. Tieto plány dávajú veľké možnosti pre medzinárodný priemysel k účasti na ambicióznych projektoch kráľovstva.

Share this: