Európsky parlament hlasoval v prospech komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

Categories Európa, SvetPosted on

Európsky parlament dnes (15. 02. 2017) hlasoval v prospech komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA), čím sa uzavrel proces ratifikácie dohody na úrovni EÚ.

Čo dohoda prinesie?

Dohoda CETA vytvára nové príležitosti pre európske spoločnosti. Ušetrí podnikom EÚ ročne viac ako 500 miliónov EUR, ktoré sa v súčasnosti platia ako clá za tovary vyvážané do Kanady. Takmer 99 % týchto úspor sa prejaví od prvého dňa. Poskytne spoločnostiam EÚ doteraz najlepší prístup ku kanadským verejným zákazkám, a to aj na úrovni provincií (ako aj na federálnej a miestnej úrovni).

Dohoda zvýhodní hlavne menšie podniky, ktoré si nemôžu dovoliť náklady na administratívnu záťaž. Malé podniky budú šetriť čas a peniaze, napríklad zamedzením požiadaviek na duplicitné testovanie, zdĺhavým colným režimom a vysokým právnym poplatkom.

Dohoda CETA vytvorí nové príležitosti pre poľnohospodárov a výrobcov potravín, a to pri plnej ochrane špecifík EÚ. Otvorenie trhu EÚ v súvislosti s niektorými výrobkami je obmedzené a kalibrované a je vyvážené otvorením kanadského trhu v prospech dôležitých európskych exportných záujmov, ako sú syr, víno a liehoviny, ovocie a zelenina, spracované výrobky a ochrana 143 kvalitných európskych výrobkov (tzv. zemepisných označení) na kanadskom trhu.

Z dohody CETA bude mať úžitok aj 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ. Dohoda ponúka väčší výber pri súčasnom rešpektovaní európskych noriem, keďže na trh EÚ sa dostanú len výrobky a služby, ktoré v plnej miere spĺňajú všetky právne predpisy EÚ. To znamená, že dohoda CETA nezmení spôsob, akým EÚ reguluje bezpečnosť potravín vrátane geneticky modifikovaných výrobkov alebo zákazu hormonálne upravovaného hovädzieho mäsa.

Dohoda poskytne väčšiu právnu istotu v oblasti ekonomiky služieb, lepšiu mobilitu pre zamestnancov spoločností a rámec umožňujúci uznávanie odborných kvalifikácií od architektov po žeriavnikov.

Súčasnú formu urovnávania sporov medzi investorom a štátom (známu ako ISDS), ktorá existuje v mnohých dvojstranných obchodných dohodách, o ktorých vlády členských štátov EÚ viedli rokovania, nahradil nový a vylepšený systém investičných súdov (ICS). Nový mechanizmus bude transparentný a nebude sa zakladať na tribunáloch ad hoc.

Členské štáty budú naďalej môcť organizovať verejné služby podľa vlastného uváženia. Túto a ďalšie otázky objasňuje spoločná listina o výklade, ktorá bude mať právnu silu a bude jasným a jednoznačným spôsobom vymedzovať to, na čom sa Kanada a Európska únia dohodli vo viacerých článkoch dohody CETA.

Súvislosti a ďalšie kroky

EÚ a Kanada podpísali 30. októbra 2016 dohodu o obchode a Európsky parlament dnes vyjadril s ňou svoj súhlas, čím sa otvoril priestor na to, aby dohoda CETA nadobudla predbežnú platnosť, keď Kanada dokončí svoj proces ratifikácie. Dohoda CETA sa začne plne vykonávať, keď parlamenty všetkých členských štátov schvália dohodu v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami.

Existuje dôkaz o tom, že dohody o voľnom obchode podnecujú rast a zamestnanosť v Európe. Príkladom je to, že vývoz EÚ do Južnej Kórey vzrástol o viac ako 55 %, odkedy nadobudla platnosť obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Kóreou v roku 2011. Vývoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov vzrástol o 70 % a predaj áut z EÚ do Južnej Kórey sa počas tohto päťročného obdobia strojnásobil. Dohoda s Kóreou sa takisto začala predbežne vykonávať už v priebehu procesu ratifikácie. V priemere každá ďalšia miliarda EUR z vývozu podporuje 15 000 nových pracovných miest v EÚ. V Európe od vývozu závisí 31 miliónov pracovných miest.

Zdroj: Európska komisia, europa.eu

Share this: