Minimálne mesačné mzdy v členských krajinách EÚ

Categories Európa, FinanciePosted on

Minimálne mzdy v členských štátoch EÚ sa pohybovali v januári 2017 v rozmedzí od 235  EUR do 1 999 EUR mesačne. V 22 z 28 krajín EÚ sú stanovené minimálne mzdy; výnimku tvoria Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

V januári 2017 boli v desiatich členských štátoch východnej časti EÚ minimálne mzdy pod úrovňou 500 EUR (Bulharsko – €235, Rumunsko – €275, Lotyšsko a Litva – €380, Česko – €407, Maďarsko – €412, Chorvátsko – €433, Slovensko – €435, Poľsko – €453 a Estónsko €470).

V ďalších piatich členských štátoch južnej časti únie dosahovali mzdy 500 – 1 000 EUR (Portugalsko – €650, Grécko – €684, Malta – €736, Slovisnko – €805 a Španielsko – €826).

V zostávajúcich siedmich členských krajinách severozápadnej časti únie bola úroveň minimálnych miezd nad 1 000 EUR (Anglicko – €1397, Francúzsko – €1480, Nemecko €1498, Belgicko – €1532, Holandsko – €1552, Írsko – €1563 a Luxembursko – €1999). Pre porovnanie minimálna federálna mzda v USA predstavovala €1 192.

Najväčší nárast miezd od roku 2008 zaznamenali v Bulharsku – 109 %, Rumunsku – 99 %, Slovensku 80 %, Estónsku – 69 %, Lotyšsko – 65 % a Litva – 64 %.

Celá správa na: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics

Zdroj: EUROSTAT, MZVaEZ

Share this: