Medzinárodný obchod a obchodná politika Slovenska

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 1. 3. 2017 schválila Správu o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017.

V oblasti medzinárodného obchodu a obchodnej politiky presadzovala Slovenská republika (SR)  svoje záujmy vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v súlade so spoločnou obchodnou politikou EÚ. V centre pozornosti boli rokovania o liberalizácii svetového obchodu na multilaterálnej úrovni a dosiahnutie pokroku v rámci Rozvojovej agendy z Doha (DDA). SR tu presadzuje upevnenie multilaterálneho obchodného systému založeného na pravidlách WTO. Dôležitým indikátorom vývoja bude pokrok v plurilaterálnych dohodách o obchode so službami (TiSA) a obchode s environmentálnymi tovarmi (EGA). Prioritou SR bude príprava na 11. ministerskú konferenciu WTO (december 2017, Buenos Aires).

V oblasti spoločnej obchodnej politiky EÚ SR presadzovala lepší prístup k najväčším a najrýchlejšie rastúcim ekonomikám sveta prostredníctvom dohôd o voľnom obchode (USA, Kanada, Japonsko, krajiny MERCOSUR, krajiny ASEAN, India). Tvorba rokovacích pozícií SR vychádzala z národných záujmov s dôrazom na postavenie domácich spotrebiteľov, poľnohospodárskych subjektov, malých a stredných podnikov a energeticky náročného priemyslu. Najzložitejšie boli doterajšie rokovania s USA o dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Budúcnosť rokovaní závisí hlavne od postoja novej americkej administratívy, ale aj od výsledkov prezidentských volieb vo Francúzsku a parlamentných volieb v Nemecku v roku 2017. Počas SK PRES došlo k podpisu Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody s Kanadou (CETA). CETA by sa mala stať vzorom pre ďalšie rokovania o liberalizácii obchodu EÚ s tretími krajinami.

V roku 2017 sa SR bude sústreďovať na implementáciu platných dohôd o voľnom obchode EÚ s Kanadou, Singapurom a Vietnamom pokračovanie rokovaní o bilaterálnych dohodách o voľnom obchode s USA, Japonskom, krajinami MERCOSUR a Indiou. Očakáva sa modernizácia existujúcich dohôd s Mexikom a Chile. SR bude ďalej ovplyvňovať tvorbu spoločných pozícií EÚ vo vzťahu k WTO a k tretím krajinám v záujme podpory slovenských producentov v exportných odvetviach a pri ochrane domáceho trhu, vrátane ochrany spotrebiteľov a agrárnych výrobcov v SR.

Správa tu…

Zdroj: www.rokovanie.sk

Share this: