China Manufacturing 2025

Categories Európa, Svet, TrhyPosted on

Obchodná komora Európskej únie v Číne vydala významnú správu, zaoberajúcu sa vplyvmi iniciatívy priemyselnej politiky Číny, pod názvom  China Manufacturing 2025 (CM2025), jej  dopadom na čínsku domácu ekonomiku a medzinárodné vzťahy.

Medzi ciele iniciatívy  „China Manufacturing 2025: Putting Industrial Policy Ahead of Market Forces“  patrí dosiahnutie cieľového podielu na domácom i medzinárodnom trhu v desiatich odvetviach, dosiahnutie sebestačnosti pre kľúčové komponenty a transformácia pojmu “domáce inovácie” do reality.

Správa sa tiež zameriava na päť odvetví, ktorých sa týka CM2025, vrátane nových energetických vozidiel, priemyselných robotov a polovodičov, a načrtáva dôsledky vládnych intervencií v týchto odvetviach.

Čínska vláda používa termín nových energetických vozidiel (NEVS) na určenie plug-in elektrických vozidiel, ktoré majú nárok na verejné dotácie a zahŕňajú len elektrické vozidlá na batérie a plug-in hybridné elektrické vozidlá.

Správa na stiahnutie tu.

Zdroj: europeanchamber.com.cn

Share this: