EXIMBANKA SR podpísala Memorandum o porozumení s Ministerstvom hospodárstva a financií Iránskej islamskej republiky

Categories Export, Svet, TrhyPosted on

Generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKY SR Ing. Dušan Keketi a Mohammad Khazaei, viceminister hospodárstva a financií Iránskej islamskej republiky a predseda Organizácie pre investície, hospodársku a technickú pomoc Iránu, podpísali dňa 07. marca 2017 Memorandum o porozumení v rámci oficiálnej pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ministra financií SR Petra Kažimíra a ministra hospodárstva SR Petra Žigu v Iráne.

Memorandum umožní lepšiu mitigáciu rizika pri podpore slovenských exportérov do Iránu a umožní pokračovať v rozvoji hospodárskej spolupráce a v hľadaní nových možností pre rozvoj priamych kontaktov podnikateľov oboch krajín.

Hlavnou témou programu slovenskej delegácie bol rozvoj vzájomných vzťahov v oblasti vedy, výskumu, inovácií, technológií či vzdelávania a možnosť výmeny našich vedcov a výskumníkov za spolupráce ministerstva školstva či Slovenskej akadémie vied (SAV).

Ďalšou diskutovanou témou bola aj vzájomná výmena študentov, nakoľko od januára 2017 je Irán opäť zaradený na zoznam krajín, ktoré sa môžu uchádzať o štipendiá na Slovensku.

Súčasťou oficiálnej delegácie bola aj podnikateľská misia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), s cieľom nadviazania na otvorené projekty, podporu prebiehajúcich rokovaní a predstavenia slovenských podnikateľov v priemyselnej oblasti severného Iránu. Vstup na iránsky trh môže pre slovenské firmy znamenať preniknutie aj na ďalšie trhy v tomto regióne, ktoré Irán ako regionálna veľmoc reprezentuje a spoločne predstavujú potenciál približne 400 miliónov ľudí.

Slovenská delegácia vo svojich vystúpeniach na podnikateľských fórach Česko-Slovensko-Iránskej obchodnej komory;  Teheránskej obchodnej, priemyselnej, baníckej a poľnohospodárskej  komory;  Organizácie pre priemyselný rozvoj a obnovu IDRO a Tabrizkej obchodnej komory pripomenula, že bol vytvorený  pravidelný politický dialóg  na najvyššej úrovni a postavený základ pre ekonomické a obchodné vzťahy. Oficiálna návšteva potvrdila význam ekonomickej spolupráce s Iránom ako  kľúčovou krajinou tohto regiónu. Na všetkých týchto fórach mali podnikatelia po skončení oficiálnej časti priestor na bilaterálne rokovania.

EXIMBANKA SR dlhodobo úzko spolupracuje s partnerskými exportno-úverovými agentúrami podobného zamerania z celého sveta. Má podpísaných viac ako 60 dohôd o spolupráci s inštitúciami z tridsiatich krajín.

Zdroj: EXIMBANKA SR

Share this: