Poistenie biznisu nie je náklad navyše – zachráni firme kožu

Categories Európa, Financie, Informácie zo SAEI, Odporúčané článkyPosted on

Zabezpečte sa nielen proti krádežiam, ale najmä proti neplatičom

Juraj Janči: poistenie platobnej morálky odberateľov má dnes v stratégii obchodu každej firmy nenahraditeľné miesto.

Firmy na Slovensku si dnes nedokážu od svojich obchodných partnerov vydobyť v priemere 10 až 15 % pohľadávok. „Už 10 % zlyhaných, nevymožiteľných pohľadávok má pritom kritický vplyv na ziskovosť a fungovanie firmy,“ upozorňuje country manažér Coface Slovensko Juraj Janči. „A to nehovorím len o takých spoločnostiach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia na jedného odberateľa. V ich prípadoch je zlyhanie obchodného partnera často koncom samotnej firmy,“ dodáva.

Objem 20 až 50 % zlyhaných pohľadávok obvykle znamená pre firmu existenčné ohrozenie.

Podľa neho je pre firmu kritický už objem v priemere 20 až 50 % takýchto zlyhaných pohľadávok. „Samozrejme, veľa záleží tiež na veľkosti firmy, sektora, v ktorom pôsobí, či na jej celkovej kondícii,“ podotýka.

Kto sa poisťuje

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Hoci firmy dnes často siahnu ako prvé po poistení voči krádeži či lúpeži – vo firme alebo počas prevozu tovaru – máloktorá firma na následky takýchto prípadov zbankrotovala. V súčasných turbulentných časoch firmy oveľa viac doplácajú na zhoršenie ekonomického vývoja vo svete a politické zmeny v krajinách, do ktorých vyvážajú či v ktorých majú obchodných partnerov. Takéto udalosti majú často za následok platobnú neschopnosť samotnej firmy alebo dokonca druhotnú platobnú neschopnosť, keď ju ku dnu stiahne jej obchodný partner.

Aj preto je veľmi dôležité pri poistení myslieť na poistenie pohľadávok – keď pri výpadku platieb od odberateľov poskytne poisťovňa firme dostatočné plnenie, aby sa nedostala do druhotnej platobnej neschopnosti. „Poistenie platobnej morálky odberateľov má nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto v stratégii obchodu každej firmy,“ podčiarkuje J. Janči.

Preverujte

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Pre spoločnosť, ktorá chce rásť na trhu, je určite dôležitá dobrá exekúcia pohľadávok, no firmy často opomínajú prevenciu. „To znamená zabezpečiť si informácie o obchodnom partnerovi ešte predtým, ako mu začnú tovar či služby dodávať,“ upozorňuje country manažér Coface.

Na trhu podľa neho existuje už dosť firiem, zameraných práve na poskytovanie aktuálnych informácií a finančných údajov o podnikateľských subjektoch. „Pri poistení – okrem prípadného poistného plnenia – má tak klient zabezpečenú aj preventívnu stránku, pretože poisťovne preverujú odberateľov vopred,“ vysvetľuje.

Rovnako dôležitý ako prevencia je aj následný monitoring platobnej kondície. Firma totiž nemá zaručené, že obchodný partner, ktorý ešte včera bezproblémovo uhrádzal pohľadávky, nebude mať zajtra problémy. „V prípade poistenia toto riziko, rovnako ako prevenciu, berie na seba poisťovňa,“ spresňuje.

Počúvajte rady

Kedy by firme mala zasvietiť „kontrolka“ a mala začať konať, ak partner neplatí? „Dôležitá je miera poznania spoločnosti, schopnosť klienta ‚počúvať‘ rady od poisťovne,“ poznamenáva J. Janči.

Nájsť všeobecné pravidlo o tom, kedy by firmy mali naštartovať vymáhanie, je takmer nemožné. „Podľa mojich skúseností by to malo byť vždy, keď firma výrazne zmení svoju platobnú politiku, resp. sa odchýli od zaužívaných zvyklostí. Rovnako neodporúčame obchodovať s partnermi na dlhé splatnosti vtedy, ak títo odberatelia neprejdú analýzou a poisťovne na ne nedajú krytie,“ upozorňuje.

Pozor na neplatičov

Na Slovensku je podľa Juraja Jančiho platobná morálka firiem v priemere dobrá až chválitebná, ak by sme mali uplatniť školskú klasifikáciu. „Štatisticky sa stretávame aj s extrémami, kde niektoré firmy v segmentoch ako stavebníctvo a výroba a obchod s hutným materiálom sú takzvaní flagrantní neplatiči.

Politická či ekonomická kríza v krajine odbytu môže spôsobiť insolventnosť firmy.

Na druhej strane, niektorí klienti však tomu sami svojou politikou napomáhajú,“ upozorňuje expert. Komerčné poisťovne štandardne kryjú 7- až 180-dňový rozsah platobných podmienok, hoci nie je problém poistiť pohľadávky splatné do jedného roka. Firmy môžu využívať rôzne nástroje, ako si zabezpečiť pohľadávku. Od zmeniek cez záložné právo až po bankové inštrumenty, ako sú vinkulácia, dokumentárne inkaso či dokumentárny akreditív. Nástrojov teda majú firmy k dispozícii mnoho, dôležitý je však ich záujem a miera poznania či následné využitie týchto nástrojov, prípadne aj ich kombinácie. Napríklad poistenie v kombinácii so zmenkou, záložným právom atď.

Preverte si výluky

Firmy by pritom nemali zabúdať na výluky z poistenia. Medzi tie najčastejšie, kedy poisťovne firmu nepoistia, patria prípady, ak chce podnikať v krajine s veľmi vysokou mierou politického rizika, napríklad v dôsledku vojenských konfliktov a prevratov, prípadne ak tam platí embargo a podobne. „Ďalej ide o krajiny na sankčných zoznamoch EÚ, o subjekty štátnej správy, ministerstvá a podobne, ale aj firmy, ktoré sú v insolvencii, ktorých finančné výsledky sú negatívne, a napríklad aj firmy, na ktoré má klient personálne alebo kapitálové prepojenie,“ vypočítava Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

Firmy si poistenie aktivít môžu vyskladať. Poistenie berú firmy často ako náklad navyše, ktorý môžu investovať inam. „Je to krátkozraké myslenie, pretože náklady, ktoré v prípade poistnej udalosti musia následne platiť, sú oveľa vyššie, ako by za ekvivalentný čas zaplatili na poistnom,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Firme stačí podľa nej dobre nastaviť finančný plán, ušetriť nákladné výdavky outsourcovaním činností, ktoré nie sú jadrom biznisu, a radšej investovať do poistenia. „A aj tam rozlišovať, čo a do akej miery poistiť. Dobre nastavené poistenie dokáže firmu ochrániť pred finančnými, až existenčnými ťažkosťami spôsobenými škodovou udalosťou. Malo by byť pre firmy nevyhnutnosťou,“ konštatuje. Prvoradé je poistenie pohľadávok a obchodného partnera, no firma by mala zvážiť aj poistenie zodpovednosti za škody, prípadne spôsobené jej činnosťou. Náklady na náhradu škôd takto spôsobených na veciach, živote či zdraví totiž môžu byť obrovské, až likvidačné. Pre štatutárov je určené poistenie zodpovednosti manažmentu. V prípade špecifických potrieb si firmy môžu poistenie „ušiť na mieru“. Napríklad výrobné a stavebné podniky môžu využívať aj poistenie technických rizík – lom stroja, elektrotechnické škody či stavebnomontážne poistenie. Poľnohospodári si môžu poistiť plodiny a zvieratá. Nezanedbateľné je aj riziko prerušenia prevádzky, napríklad následkom živelnej udalosti.

O spoločnosti Coface

Coface 300x150Skupina Coface, popredný svetový hráč v poistení pohľadávok, ponúka spoločnostiam po celom svete globálne riešenia pre riadenie rizík pohľadávok a platobnej neschopnosti klientov tak na domácom trhu, ako aj pri exporte. V roku 2015 skupina a jej 4 200 expertov zvýšila svoj konsolidovaný obrat na 1,490 miliardy eur. V súčasnosti pôsobí priamo alebo nepriamo v 100 krajinách, zabezpečuje  transakcie 50 tisíc spoločností vo viac než 200 krajinách sveta. Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie rizík 160 krajín sveta, ktoré je založené na jedinečných znalostiach platobnej morálky v krajinách a odborných znalostiach 660 underwriterov a kreditných analytikov. Na Slovensku pôsobí Coface Slovensko od roku 1993.

www.coface.com

 

 

Share this: