Schéma pomoci EÚ prispieva k zníženiu produkcie mlieka

Takmer 44.000 poľnohospodárov z celej EÚ požiadalo v poslednom štvrťroku 2016 o podporu z EÚ a  súhlasilo dobrovoľne znížiť svoju produkciu mlieka o takmer 852.000 ton.

Tento program pre zníženie produkcie mlieka v EÚ, ktorý sa začal vlani v lete, je financovaný sumou 150 miliónov € a bol jedným z hlavných opatrení prijatých Európskou komisiou v období mliečnej krízy. To prispelo k rastúcemu trendu cien mlieka v EÚ v posledných niekoľkých mesiacoch.

Podľa konečných údajov, ktoré členské štáty dostali za prvé obdobie znižovania (október až december 2016), 43.968 výrobcov mlieka dosiahlo celkové zníženie výroby o 851.700 ton mlieka.

Nevyužité peniaze zo 150 miliónov eur, vyčlenených pre uvedený režim, zostanú k dispozícii pre poľnohospodárske výdavky a budú sa z nich financovať ďalšie opatrenia na podporu trhu, ktoré sa javia ako potrebné v poľnohospodárskom sektore.

Konečné údaje o druhom období redukcie produkcie mlieka (november 2016 až január 2017) budú známe na začiatku apríla.

Podľa tohto režimu, poľnohospodári dostávajú 14 eurocentov za každý kilogram dohodnutého zníženia produkcie mlieka. Poľnohospodárom sú vyplácané prostriedky na základe skutočného zníženia výroby a nie plánovaná suma použitá na zníženie produkcie.

Dobrovoľný program zníženia produkcie mlieka bol jedným z niekoľkých nástrojov uplatnených Európsku komisiu, aby podporila poľnohospodárov, ktorí čelili kríze v sektore. Viac než 1 miliarda € bola mobilizovaná od septembra 2015 v podobe trhových opatrení, ako sú verejné intervencie, súkromné skladovanie mliečnych výrobkov a iné mimoriadne opatrenia.

Zdroj: European Commission – Press release

Share this: