S&P vylepšila hodnotenie Cypru

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor`s (S&P) oznámila 17. marca 2017, že vylepšila svoje hodnotenie Cypru na BB+ z BB, so stabilným výhľadom, pričom zároveň potvrdzuje svoje hodnotenie B pre suverénny rating krátkodobých záväzkov denominovaných v zahraničnej a domácej mene.

S&P očakáva, že cyperská ekonomika vzrastie o približne 2,7% v tomto roku a udrží si priemerný ročný rast necelých 2,5% medzi rokmi 2018 až 2020.

S&P ďalej vysvetlila, že zvýšenie hodnotenia odráža jej názory na silnejší, než očakávaný hospodársky rast a fiškálny pokrok Cypru, pretože ako zdôraznila: “Podľa našich prognóz, celkový verejný dlh bude naďalej klesať, aj keď sa súkromný sektor bude oddlžovať. Odhadujeme, že čistý celkový verejný dlh klesne pod 90% HDP na konci roka 2018, v porovnaní s mierne pod 100% HDP na konci roka 2015.”

Okrem toho S&P odhaduje, že po expanzii o 2,8% v minulom roku bude ekonomika Cypru aj naďalej vykazovať solídny rast HDP vo výške medzi 2,0% a 3,0% za horizontom jej prognózy, a že miera nezamestnanosti, ktorá bola 13,3%  na konci roka 2016, klesne pod 12,0% do roku 2018.

Share this: