Čínske mzdy sú teraz vyššie ako v Brazílii a Mexiku

Priemerná mzda v čínskom spracovateľskom sektore prudko rástla, je vyššia ako v Brazílii a Mexiku a rýchlo doháňa mzdy v Grécku  a Portugalsku.

Podľa údajov z výskumnej skupiny Euromonitor International sú hodinové príjmy čínskej pracovnej sily ako celku teraz vyššie oproti väčším latinskoamerickým štátom (okrem Čile) a dosahujú okolo 70 percent úrovne v slabších krajinách eurozóny.

Čísla ukazujú pokrok, ktorý Čína urobila pri zlepšovaní životnej úrovne jej 1,4 miliardy obyvateľov. Niektorí analytici tvrdia, že zvýšenie produktivity mohlo tlačiť mzdy ešte nad rámec toho, čo je tradične vnímané ako krajina so strednými príjmami. Rýchlo rastúca mzdová úroveň znamená tiež, že Čína by mohla začať strácať pracovné miesta, ktoré by mohli byť presunuté do iných rozvojových krajín, kde sú ochotní vyrábať lacnejšie.

Priemerná hodinová mzda v čínskom spracovateľskom priemysle sa medzi rokmi 2005 a 2016 strojnásobila na 3,60 USD, zatiaľ čo v rovnakom období sa mzdy znížili v Brazílii z 2,90 USD na 2,70 USD za hodinu, v Mexiku z 2,20 USD na 2,10 USD a v Juhoafrickej republike z 4,30 USD až na 3,60 USD.

Zdroj: ftchinese.com, euromonitor.com

Share this: