Českí drobní podnikatelia získajú miliardy na svoje projekty – úvery budú bezúročné

Prostredníctvom nového programu Expanzia na podporu malých stredných podnikateľov v Českej republike, v rámci Operačného programu podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť (OP PIK), bude vyčlenených 8,8 miliárd korún.

Rokovania, týkajúce sa financovania programu Expanzia, ukončili Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR (MPO) a Českomoravská záručná a rozvojová banka (ČMZRB) podpisom dohody o vytvorení a správe úverového fondu E 2017. Bezúročné investičné úvery podporia približne 900 podnikateľských projektov.

Cieľom programu má byť jednoduchší prístup drobných podnikateľov k bankovým úverom na ich projekty. Vedľajším cieľom by mal byť ďalší rozvoj malého stredného podnikania a zvyšovanie podnikateľskej aktivity v štátom podporovaných regiónoch. Rozvíjať by sa malo aj takzvané sociálne podnikanie.

O bezúročné investičné úvery, ktoré poslúžia hlavne na nákup dlhodobého majetku a navyše umožňujú odklad splátok istiny až na 3,5 roka, budú môcť malí a strední podnikatelia žiadať u ČMZRB po uverejnení výzvy, ku ktorému by malo dôjsť v priebehu niekoľkých týždňov. Prostriedky budú môcť získať až do ich vyčerpania, najneskôr však do konca programového obdobia, do roku 2020 respektíve 2023.

Zdroj: Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO)

Share this: