Nedostatočné kapacity bývania v Afrike

Categories Svet, TrhyPosted on

Odhady naznačujú, že do roku 2050 sa v Afrike počet obyvateľov zdvojnásobí a dosiahne 2,4 miliardy, čo preťaží mestá až za bod zlomu kvôli nedostatočnej kapacite bývania a súvisiacej infraštruktúry, ako sú cesty a čistá voda.

Napríklad Egypta, s populáciou takmer 90 miliónov, potrebuje medzi 500.000 až 600.000 bytových jednotiek ročne.

V Nigérii, najľudnatejšej africkej krajine nie je situácia o nič lepšia, iba so 100.000 nových domov postavených ročne v porovnaní s ročnou potrebou 700.000 a s celkovým deficitom asi 17 miliónov domov.

V Južnej Afrike vláda urobila intervenciu na uspokojovanie potrieb bývania tým, že postavila viac ako 3 milióny dotovaných bytových jednotiek od roku 1994, ale dopyt je stále vysoký a odhadovaný deficit činí asi 2 milióny rodinných domov.

Vo východnej Afrike je obraz rovnaký pri pohľade na Keňu. Prieskum ministerstva pre pôdu a bývanie v Keni odhaduje deficit vo výške 2 milióny rodinných domov v priebehu nasledujúcich 10 rokov.

Zdroj: housingfinanceafrica.org

Share this: