Výzva štátneho tajomníka MZVaEZ SR pre slovenských podnikateľov

Categories Obchodné misiePosted on

Výzva štátneho tajomníka MZVaEZ SR pre slovenských podnikateľov: Dajte nám vedieť, ako Vám môžeme pomôcť.

S cieľom presadzovať a obhajovať podnikateľské a ekonomické záujmy Slovenska, štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek vyzýva slovenských podnikateľov, aby sa aktívne zapojili do spolupráce.

„Počas ciest do zahraničia kladiem dôraz aj na obchodné vzťahy Slovenska s krajinami tretieho sveta, ako súčasť obchodnej diplomacie. Vážení podnikatelia, dajte nám vedieť, ktoré krajiny Vás zaujímajú v hospodárskej oblasti. Indikujte svoj záujem a v prípade realizovanej cesty Vám vyhradíme miesto v našej delegácii. Spolu dosiahneme konkrétne výsledky pre Slovensko!“

Cieľom aktivity je zmapovať záujem slovenských podnikov a inštitúcií, s ktorými krajinami majú záujem rozvíjať obchodné a investičné vzťahy. Rezort diplomacie zaviedol projektovú schému ekonomickej diplomacie, ktorá zahŕňala v minulom roku 23 projektov v 17 krajinách vo výške približne 100 000 EUR a v roku 2017 už bolo schválených 12 nových projektov vo výške 50 000 EUR ako podpora pre aktivity slovenských podnikateľov v spolupráci so slovenskými veľvyslanectvami. Inovačnú agendu vnímame ako najdynamickejšiu oblasť ekonomickej diplomacie a naším zámerom je ďalej ju rozvíjať. Služby ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú sféru rozširuje aj podnikateľské centrum ministerstva s celou škálou informačných, poradenských a asistenčných služieb.

Zapojte sa a návrhy posielajte na adresu bizinfo@mzv.sk. Aj na základe Vašich podnetov bude MZVaEZ SR pripravovať oficiálne návštevy spojené s podnikateľskými misiami.

Zdroj: MZVaEZ

 

Share this: