Horizont 2020 MSP nástroj podporil inovatívne spoločnosti celkovou sumou 882 miliónov EUR

Categories Európa, FinanciePosted on

Horizont 2020 MSP nástroj podporuje inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP) s výrazným rastovým potenciálom a globálnymi ambíciami.

V 36 krajinách prijal Horizont 2020 MSP nástroj viac ako 31 000 žiadosti a podporil 2 457 MSP celkovou sumou 882 miliónov EUR. Pre financované spoločnosti vytvoril nástroj MSP v priemere 250 % nárast obratu a 122 % nárast zamestnanosti. Program oslávil dve IPO (verejná ponuka akcií), využil súkromné investície v objeme 480,7 milióna EUR  a rozmiestnil 400 konzultantov, aby pomohli financovaným MSP pri doladení svojej trhovej stratégie a pri nadviazaní kontaktov. Podporené MSP sa zaradili do zoznamov rýchlo rastúcich spoločností, získali ocenenia a uskutočnilo sa mnoho inovatívnych vstupov na trh. Na Slovensku je podporených 8 projektov.

Správa SME Instrument Impact Report 2017  obsahuje kumulatívne údaje za roky 2014 až 2016.

Zdroj: Európska komisia  ec.europa.eu

Share this: