Európska komisia otvára vyšetrovanie navrhovaného verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

Categories EurópaPosted on

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 miliónov eur spoločnosti Jaguar Land Rover na účely investovania do automobilového závodu v Nitre sú v súlade s pravidlami EÚ o regionálnej štátnej pomoci.

Komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu uviedla: „Je dobré, ak verejné investície stimulujú hospodársky rast v členských štátoch. Musíme sa však vyhnúť škodlivému súťaženiu medzi členskými štátmi. Komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre, či je táto podpora obmedzená na nevyhnutné minimum, či narúša hospodársku súťaž alebo poškodzuje súdržnosť v EÚ.“

V máji 2016 Slovensko notifikovalo Komisiu o svojom zámere poskytnúť tomuto projektu podporu vo výške 125 miliónov eur, ktorá predstavuje maximálnu výšku pomoci, ktorá môže byť na takýto projekt udelená.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci, konkrétne Usmernenia Komisie o regionálnej štátnej pomoci z roku 2014, členským štátom umožňujú podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a podporovať regionálnu súdržnosť na jednotnom trhu. Na to, aby mohli byť schválené, musia opatrenia spĺňať určité podmienky, aby sa zabezpečilo, že budú mať zamýšľaný pozitívny účinok. Patrí sem aj požiadavka, že podpora musí stimulovať súkromné investície, mala by byť obmedzená na nevyhnutné minimum a nesmie odlákať investície z regiónu v inom členskom štáte, ktorý je rovnako alebo menej hospodársky rozvinutý (tzv. antikohézny účinok).

V tomto štádiu má Komisia pochybnosti o tom, či opatrenie plánovanej pomoci vo výške 125 miliónov eur v Nitre spĺňa všetky kritériá stanovené v usmerneniach o regionálnej pomoci. Komisia má v tomto štádiu predovšetkým pochybnosti o tom, či opatrenie stimuluje súkromné investície. Bude musieť preskúmať aj to, či rozhodnutie spoločnosti Jaguar Land Rover vychádzalo aj z iných úvah, ako je podmienená verejná dotácia vo výške 125 miliónov eur.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie v SR

Share this: