Export, import a investície v Banskej Bystrici

Categories Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI sa zúčastnila podujatia ,,Deň ekonomickej diplomacie v Banskej Bystrici“, ktoré pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v spolupráci s regionálnou SOPK Banská Bystrica a Mestom Banská Bystrica, dňa 23.6.2017 v Robotníckom dome.

Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 56 slovenských obchodných diplomatov z celého sveta, ktorí rokovali so zástupcami výrobných podnikov ohľadom ich podpory pri exporte, importe a investíciách na trhoch mimo Slovenskej republiky.

Podľa slov vedenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí je Banská Bystrica ako aj stredné a východné Slovensko po Bratislave ďalším miestom, kde je potrebné sústrediť pomoc a podporu exportným firmám zo strany ministerstva.

SAEI na rokovaniach s ekonomickými diplomatmi prezentovala svoje skúsenosti s podporou exportu slovenských firiem ako aj importu zahraničných firiem a priamych zahraničných investícií.

SAEI zároveň prezentovala aj ďalší svetový unikát výrobcu z Banskobystrického kraja, ktorým je prvý elektrický šmykom riadený nakladač vo svete s názvom Elise 900 od spoločnosti Kovaco. (pozn. Prvým naftovým výrobcom šmykom riadeného nakladača vo svete je od roku 1958 americká spoločnosť Bobcat, ktorej vlastníkom je Juhokórejská spoločnosť Doosan Infracore).

Video Elise 900 si môžete pozrieť cez:  https://www.youtube.com/watch?v=ze24ojRYfSI

,,Deň ekonomickej diplomacie v Banskej Bystrici privial nový vietor a nádej do spolupráce výrobných podnikov so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí v jednotlivých teritóriách sveta, či už to bude v oblasti exportu, importu, investícií, inovácií, kooperácií alebo spoločných podnikov. Pre nás ako aj pre podniky je vždy dôležité dotiahnuť obchodný prípad do kontraktu alebo zmluvy, čo je v podstate hmatateľný výsledok pre všetkých“ dodáva na záver generálny manažér SAEI Juraj Haško.

diplomati 2

(redakcia)

Share this: