Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Categories Európa, Svet, TrhyPosted on

Očakáva sa, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EVFTA) bude ratifikovaná a nadobudne platnosť v roku 2018, pričom vietnamský zákon o podpore malých a stredných podnikov (MSP) bol v júni ratifikovaný a nadobudne účinnosť od 1. januára 2018.

Záväzky Vietnamu v rámci EVFTA pre niektoré odvetvia služieb sú vyššie ako v iných obchodných paktoch. Napríklad spoločnosti v EÚ môžu vytvárať spoločné podniky s vietnamskými partnermi (so zahraničným vlastným imaním nepresahujúcim 51%) na poskytovanie zariadení, nájomných a lízingových služieb vo Vietname – keďže tieto služby sú neviazané podľa záväzkov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Európske spoločnosti sa, okrem zákona o podnikaní a zákona o investíciách, usilujú o stimuly zo zákona o podpore MSP. Zahraničné spoločnosti budú mať prospech z nového zákona, ak spĺňajú kritériá platné pre malé a stredné podniky vo Vietname, vrátane: maximálne 200 zamestnancov prispievajúcich na sociálne poistenie a celkový kapitál nepresahujúci 100 miliárd VND (4,4 milióna USD) alebo najviac 200 zamestnancov prispievajúcich na sociálne poistenie a celkový príjem v predchádzajúcom roku nepresahujúci 300 miliárd VND (13,2 milióna USD). Investori však budú musieť čakať na dekréty obsahujúce vládne pokyny týkajúce sa implementácie zákona.

Zákon prinesie prospech tak miestnym podnikom, ktoré vytvárajú takmer 50% vietnamského HDP, ako i MSP s investíciami zo zahraničia. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 17%, zjednodušenie postupov účtovania a plnenia dane a lepší prístup k úverom budú pre MSP s investíciami z EÚ výhodou, vzhľadom na nadchádzajúce presadzovanie EVFTA.

Zdroj: talkvietnam.com

Share this: