Európska komisia vybrala 129 malých a stredných podnikov na financovanie v poslednom kole Horizont 2020

Categories Európa, FinanciePosted on

V poslednom kole v rámci programu Horizont 2020 –  nástroj MSP vybrala Európska komisia na financovanie 129 malých a stredných podnikov (MSP) z 25 krajín. Do uzávierky 3. mája 2017 bolo prijatých celkom 2 165 návrhov. 129 malých a stredných podnikov bolo vybraných pre financovanie v navrhnutých 128 projektoch (do jedného projektu sa môže zapojiť viac malých a stredných podnikov).

Finančné prostriedky v celkovej sume 6,4 milióna € sú k dispozícii v rámci 1. fázy nástroja, čo znamená, že každý projekt dostane € 50.000 na financovanie štúdie uskutočniteľnosti pre inovatívne produkty, ktoré môžu byť na trhu úspešné. Firmy žiadajú tiež podporné služby a až tri dni bezplatného koučovania.

Väčšina financovaných projektov bola v oblasti informačných a komunikačných technológií (30), nasleduje doprava (24) a nízkouhlíkové a energeticky účinné systémy (15).

Budúca uzávierka pre fázu 1 je 6. 9. 2017.

Zdroj: Európska komisia

Share this: