Čínske ekonomické pôsobenie v Afrike

Categories Svet, TrhyPosted on

Firma McKinsey@Company predstavila zatiaľ najbližší pohľad na pôsobenie čínskych firiem v Afrike. Prieskum zahŕňa rozhovory na mieste s viac ako 100 vedúcimi predstaviteľmi afrických firiem a vlád, ako aj s majiteľmi alebo manažérmi viac ako 1000 čínskych firiem v ôsmich afrických krajinách (Angola, Pobrežie slonoviny, Etiópia, Keňa, Nigéria, Juhoafrická republika, Tanzánia a Zambia), ktoré spolu tvoria asi 2/3 HDP v Subsaharskej Afrike.

Za dve desaťročia sa Čína stala najdôležitejším hospodárskym partnerom Afriky, pokiaľ ide o obchod, investície, financovanie infraštruktúry a pomoc, žiadna iná krajina nemá takú hĺbku a rozsah angažovanosti v Afrike. Čínske firmy všetkých veľkostí a odvetví prinášajú kapitálové investície, know-how manažmentu a podnikateľskú energiu do všetkých kútov kontinentu.

V posledných dvoch desaťročiach sa Čína stala z relatívne malého investora najväčším africkým ekonomickým partnerom. Od začiatku tisícročia sa obchod medzi Afrikou a Čínou každoročne zvyšuje približne o 20%. Priame zahraničné investície v poslednom desaťročí rástli ešte rýchlejšie, pričom ročná miera rastu sa zvýšila o 40 percent. Napriek tomu aj toto číslo podhodnocuje skutočný obraz: zistili sme, že finančné toky Číny do Afriky sú o 15% väčšie ako oficiálne čísla, ak sú zahrnuté aj netradičné toky. Čína je tiež veľkým a rýchlo rastúcim zdrojom pomoci a najväčším zdrojom financovania výstavby, tieto príspevky podporili mnohé z najambicióznejších rozvojov infraštruktúry v Afrike v posledných rokoch.

Čínske firmy pôsobia v mnohých odvetviach afrického hospodárstva. Takmer tretina sa podieľa na výrobe, štvrtina v službách a okolo pätiny v obchode, stavebníctve a nehnuteľnostiach. V priemyselnej výrobe sa odhaduje, že čínske firmy už spracúvajú 12 percent priemyselnej výroby v Afrike za celkovo približne 500 miliárd dolárov ročne. V infraštruktúre je dominancia čínskych firiem ešte výraznejšia, tu sa predpokladá, že je zazmluvnených takmer 50 percent afrického medzinárodného stavebného trhu.

Zdroj: mckinsey.com

Share this: