EÚ a Japonsko dosiahli zhodu o zásadných prvkoch dohody o hospodárskom partnerstve

Categories Európa, Svet, TrhyPosted on

Európska únia a Japonsko dosiahli v zásade zhodu o hlavných prvkoch dohody o hospodárskom partnerstve.

Bude to najdôležitejšia dvojstranná dohoda o obchode, ktorú EÚ vôbec uzavrela a jej súčasťou prvýkrát bude osobitný záväzok týkajúci sa Parížskej dohody o zmene klímy.

V prípade EÚ a jej členských štátov dohoda o hospodárskom partnerstve odstráni prevažnú väčšinu ciel, ktoré spoločnosti z EÚ platia a ktoré celkovo predstavujú až 1 miliardu EUR ročne, otvorí japonský trh vývozu hlavných poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a vytvorí viac príležitostí v celom rade odvetví. Stanovuje najvyššie normy v oblasti práce, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov, v plnom rozsahu zaručuje služby vo verejnom záujme a obsahuje osobitnú kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji. Takisto obsahuje a posilňuje vysoké normy na ochranu osobných údajov, ktoré EÚ aj Japonsko nedávno zakotvili vo svojich právnych predpisoch v oblasti ochrany osobných údajov.

Dohoda o hospodárskom partnerstve zvýši vývoz z EÚ a prinesie nové príležitosti európskym spoločnostiam, veľkým i malým, ich zamestnancom i spotrebiteľom. Hodnota vývozu z EÚ by sa mohla zvýšiť až o 20 miliárd EUR, čo predstavuje viac možností a pracovných miest vo viacerých odvetviach v EÚ, ako je napríklad poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, kožiarsky priemysel, odevný a obuvnícky priemysel, farmaceutický priemysel, odvetvie zdravotníckych pomôcok a iné.

Pokiaľ ide o vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, táto dohoda:

– ruší clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (ktoré sú v súčasnosti na úrovni 29,8 %), ako aj na vývoz vína (v súčasnosti na priemernej úrovni 15 %),

– umožní EÚ výrazne zvýšiť vývoz hovädzieho mäsa do Japonska, zatiaľ čo bravčové mäso bude predmetom bezcolného obchodu v sektore spracovaného mäsa a takmer bezcolného obchodu v sektore čerstvého mäsa,

– zaistí ochranu viac než 200 kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov v Japonsku – tzv. zemepisných označení.

Dohoda takisto:

– otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu,

– zaručuje spoločnostiam z EÚ prístup na veľké trhy verejného obstarávania Japonska v 48 veľkých mestách a odstraňuje prekážky obstarávaniu v hospodársky dôležitom odvetví železničnej dopravy na vnútroštátnej úrovni,

– chráni hospodársky citlivé odvetvia EÚ, ako napríklad automobilový priemysel, pomocou prechodných období pred tým, ako dôjde k otvoreniu trhov.

Táto dohoda takisto posilní vedúce postavenie Európy pri formovaní globalizácie a určovaní pravidiel celosvetového obchodu v súlade s našimi ústrednými hodnotami a zaručí ochranu záujmov a osobitných požiadaviek EÚ.

Zdroj: Európska komisia, europa.eu

Share this: