HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA

Categories Európa, Export, Podujatia a informácie pre exportérov a importérov, Výstavy a veľtrhyPosted on

V dňoch 3. – 5. októbra 2017 sa v MCH Messecenter v dánskom meste Herning uskutoční najväčší škandinávsky strojársky veľtrh. Strojársky priemysel je jedným z kľúčových sektorov dánskej ekonomiky s trendom zadávania výroby do zahraničia. Dôvodom sú vysoké náklady a drahá pracovná sila.

Veľtrhu HI TECH & INDUSTRY 2017 – Scandinavia´s technology & industry expo 2017 sa zúčastní viac ako 600 vystavovateľov. V roku 2015 veľtrh navštívilo 16 819 návštevníkov zo 6 203 dánskych a zahraničných firiem. Cieľom veľtrhu je nadviazanie obchodných kontaktov a získanie odbytových možností pre slovenských exportérov.

Hlavné segmenty veľtrhu:

  • Strojárske subdodávky
  • Automatizácia
  • Nástroje a náradie, výrobné zariadenia zamerané na obrábanie, výkovky, odliatky, montáž
  • Inovácie
  • Logistika
  • Energetika

Doplňujúce informácie sú k dispozícii na web stránke http://www.hiindustryexpo.com/ .

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve odporúča slovenským exportérom účasť na veľtrhu HI TECH & INDUSTRI 2017.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte Danielu Bezákovú, ktorá bude 03. októbra 2017  k dispozícii na výstavisku v Herningu (tel. číslo: 0045 20 72 19 77, e-mail: daniela.bezakova@mzv.sk).

Zdroj: MZVaEZ

Share this: