Európa zrýchľuje, riziká klesajú

Categories Financie, Informácie zo SAEI, Odporúčané články, TrhyPosted on

Coface: Druhý kvartál 2017 prináša nový štart pre krajiny Európy a Ruska, zo sektorov sa zlepšujú automobilový a agropotravinársky.

Riziko neplatenia medzi firmami v krajinách eurozóny klesá. Vďaka veľmi výhodným podmienkam financovania, podpore investícií a oživovaniu podnikateľskej dôvery sa znižuje aj platobná neschopnosť firiem. Výnimkou je jedine Veľká Británia oslabená spomalením spotreby a Belgicko, ktoré  je štvrtým najväčším obchodným partnerom eurozóny. „V týchto dvoch krajinách sa očakáva v tomto roku nárast platobnej neschopnosti o +9 %, resp. +5 %,“ konštatuje to v najnovšej analýze sektorového rizika, ako aj rizikovosti jednotlivých krajín nadnárodná spoločnosť Coface. Spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Coface zverejňuje hodnotenia rizika platobnej neschopnosti firiem každý štvrťrok, a to v 13 hlavných odvetviach v 24 krajinách v 6 geografických regiónoch, ktoré predstavujú takmer 85 % svetového HDP, a to od nízkeho rizika, cez stredné, vysoké a veľmi vysoké riziko. Zároveň hodnotí aj rizikovosť v 160 krajinách vo svete, kde má až osemstupňovú stupnicu od A1 (veľmi nízke riziko) cez A2 (nízke riziko), A3 (vcelku prijateľné riziko), A4 (prijateľné riziko), B (významné riziko), C (vysoké riziko), D (veľmi vysoké riziko) až po E (extrémne riziko).

Kto si polepšil

Z pozitívneho vývoja v Európe najviac ťaží Španielsko, kde spoločnosť Coface aktuálne zlepšila hodnotenie rizika krajiny na A2 (veľmi nízke riziko) a Portugalsko, ktoré si polepšilo na A3 (vcelku prijateľné riziko). Španielsko vďačí zlepšeniu najmä za mimoriadne dynamický rast aj vývoj zahraničného obchodu a Portugalsko za ukončenie procedúry Európskej komisie o postupe pri nadmernom deficite.

Pokiaľ ide o sektory, v niektorých sa odrazil pozitívny trend regiónu. Poľnohospodárstvo si napríklad v západnej Európe zlepšilo hodnotenie a posudzuje sa ako „stredné riziko“. Táto známka platí aj pre sektor v strednej Európe. Dôvodom sú rastúce ceny surovín a koniec katastrofálnych klimatických podmienok pre plodiny. „Kovospracujúci sektor najmä v Nemecku si tiež polepšil a platí tu „stredné riziko“ aj v dôsledku stabilizácie cien a pozitívnej dynamiky kľúčových trhov. Pre automobilový sektor v západnej Európe, ale aj v strednej Európe platí „nízke“ riziko,“ podotýka Coface.

Stredná Európa ťaží vo všeobecnosti z pozitívneho vývoja. Popri automobilovom platí nízke riziko aj vo farmaceutickom sektore. Dôvodom je nárast tak vnútorného, ako aj vonkajšieho dopytu. Obdobne si na regionálnej úrovni polepšila energetika („stredné riziko“), a to aj v Poľsku, kde sa konečne podarilo rafinérskym spoločnostiam prebojovať k ziskovosti. V kovospracujúcom priemysle je podľa hodnotenia Coface naďalej „stredné riziko“, hoci situácia sa aj tu zlepšuje vďaka investíciám do infraštruktúry a oživeniu automobilového priemyslu.

Vývoj v USA

„Signály z USA týkajúce sa vývoja americkej ekonomiky (nateraz platí pre USA A2 – nízke riziko) spolu s nejasnosťami okolo balíka fiškálnych stimulov dávajú dôvod na opatrnosť. Napriek zlepšeniu HDP za 1. štvrťrok o 0,7 % na 1,2 % a najnižšej úrovni nezamestnanosti za takmer šestnásť rokov spotreba domácností naďalej klesá. Rast úverov sa pravdepodobne tiež zníži v dôsledku očakávaného rastu úrokových sadzieb,“ upozorňuje Coface. Spoločnosť zlepšila hodnotenie rizikovosti energetickému sektoru v USA z „veľmi vysokého“ na „vysoké“, keďže je predpoklad, že výroba ropy a odvetvie ropných služieb na pobreží bude rásť.

Rozvíjajúce sa krajiny sú ako na hojdačke

Vývoj v rozvíjajúcich sa krajinách vrátane Ruska a Číny nie je jednotný. Napríklad v Rusku pokračuje pozitívny vývoj, mierne oživenie pomohlo k zlepšeniu hodnotenia krajiny na rizikový stupeň B. „Zvyšujú sa investície, rastie priemyselná výroba, dokonca sa vďaka kontrolovanej úrovni inflácie (4 %) neprepadáva ani maloobchodný predaj. Tento rok vzrástol predaj automobilov o 11 %, čo umožnilo zlepšiť hodnotenie rizikovosti sektora z „veľmi vysokého“ na „vysoké“ riziko,“ konštatuje Coface. Z oživenia ekonomiky v Rusku ťažia aj ďalšie krajiny, napríklad Uzbekistan (stupeň rizika C). Tomu pomáha aj zmierňovanie politickej neistoty či financovanie zo Svetovej banky a EBOR.

Situácia je však rôzna v rozvíjajúcej sa Ázii. Napríklad v Číne, kde Coface zvýšila stupeň rizika už na B, teda „významné“. „Ekonomika krajiny naďalej spomaľuje, rastie počet insolvencií firiem, najmä v dôsledku prísnejších úverových podmienok. Pre automobilový sektor tak nielen v Číne, ale aj na regionálnej úrovni platí „vysoké riziko“ nesplácania pohľadávok firmami,“ vysvetľuje Coface. Ako dodáva, dôvodom sú neprimerané kontrolné opatrenia pre autá so spaľovacím motorom. Napriek poklesu predaja automobilov však maloobchodný sektor profituje zo silného dopytu a Coface mu zlepšilo hodnotenie rizika na „nízke“. V Indii vďačí sektor agropotravinárstva za „stredné riziko“ návratu klimatických podmienok do normálu.

Stredný východ a Afrika: Riziko rastie

„Blízky východ a Afrika sú regióny, v ktorých sa hodnotenie rizika zhoršilo najviac od roku 2014/15. Dôvodom je prehĺbenie politického napätia a klesajúce ceny ropy a plynu,“ konštatuje Coface. Spoločnosť tento štvrťrok pohoršila hodnotenie viacerým krajinám. Pre Katar  (A4) aj vzhľadom na hrozby slabšieho hospodárskeho rastu a finančnej situácie. Bahrajn (C) čelí vysokému rozpočtovému deficitu a neprimeranému dlhu. Vyhliadky Namíbie (B) na tento rok sú tiež slabé, a to aj napriek oživeniu v banskom sektore. Maurícius (A4) má stále nízke hodnotenie v medzinárodných meradlách, ktoré merajú podnikateľské prostredie.

„Riziká sa zvyšujú aj v jednotlivých sektoroch, napríklad vo farmasektore v Spojených arabských emirátoch a Saudskej Arábii je už „stredné riziko” z dôvodu nižších verejných výdavkov.

Pozn.: Coface posudzuje riziká v 160 krajinách a to na osemstupňovej stupnici od A1 (veľmi nízke riziko) cez A2 (nízke riziko), A3 (vcelku prijateľné riziko), A4 (prijateľné riziko), B (významné riziko), C (vysoké riziko), D (veľmi vysoké riziko) až po E (extrémne riziko).

Riziká v sektoroch zaraďuje do štyroch úrovní: nízke riziko, stredné riziko, vysoké riziko a veľmi vysoké riziko. Sleduje 13 odvetví v 24 krajinách v 6 geografických regiónoch tvoriacich takmer 85 % svetového HDP.

Share this: