Dovoz mliečnych výrobkov do Číny bude v najbližších 10 rokoch naďalej rásť

Categories Export, Svet, TrhyPosted on

Podľa správy China Agricultural Outlook (2017-26), ktorú vydalo ministerstvo poľnohospodárstva Číny sa odhaduje, že Čína v tomto roku dovezie 14,2 miliónov metrických ton mliečnych výrobkov, čo predstavuje nárast o 11 % oproti minulému roku.

V dôsledku takých faktorov ako je rast dopytu a vyššie domáce náklady, prekročí dovoz mliečnych výrobkov 19 miliónov ton do roku 2026, čo je nárast o približne 50% oproti minulému roku. Počas uplynulého desaťročia sa dovoz zvýšil priemerne o 14 % ročne.

Predpokladá sa, že domáca produkcia dosiahne v roku 2026 44,7 milióna ton, čo je nárast o 19% v porovnaní s rokom 2016.

Dopyt po sušenom mlieku a kvapalnom mlieku v Číne – vyrobenom doma aj v zahraničí – bude pokračovať z dôvodov očakávaného nárastu počtu novorodencov po zavedení politiky druhého dieťaťa a rastúceho počtu ľudí starších ako 60 rokov. Dopyt po dovezenom sušenom mlieku sa môže zvyšovať pomalšie kvôli úsiliu čínskej vlády oživiť domáce mliekarenské odvetvie.

Rovnako sa predpokladá nárast produkcie hlavných poľnohospodárskych výrobkov v Číne v priebehu nasledujúcich 10 rokov, vrátane pšenice, zeleniny a ovocia.

Zdroj: chinadaily.com.cn

Share this: