Trampoty Latinskej Ameriky s „Trumponomikou”

Categories Svet, TrhyPosted on

Coface: Politický vývoj v USA spôsobil v Latinskej Amerike neistotu v súvislosti s obchodnou politikou, ktorú by USA mohli aplikovať na región. Ten je zraniteľný aj kvôli prísnejším finančným podmienkam.

Stredná Amerika a Mexiko môžu najviac doplatiť na americké protekcionistické opatrenia

Kostarika, El Salvador, Honduras aj Mexiko. To sú štyri krajiny z regiónu Latinskej Ameriky, ktoré sú najzraniteľnejšie voči prípadným dovozným opatreniam zo strany Spojených štátov. Konštatuje to v najnovšej analýze nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Ako podotýka, dôvodom je vysoká úroveň obchodnej expozície týchto krajín voči USA, ktorá sa zameriava najmä na výrobné tovary. „Okrem toho, HDP týchto krajín závisí oveľa viac od exportu, ako je to v prípade ostatných krajín regiónu,“ vysvetľuje Coface.

Trojka v hľadáčiku

„Za predpokladu, že sa Trumpova administratíva zameria na krajiny, s ktorými majú Spojené štáty silný obchodný deficit, je situácia Mexika obzvlášť chúlostivá. V roku 2016 mali totiž obchodný prebytok s USA od Mexika vyšší len Čína, Japonsko a Nemecko,“ upozorňuje Coface.

V rámci regiónu však nejde len o Mexiko. Z analyzovaných krajín totiž za vlaňajšok otvorene priznali prebytok s USA dve krajiny – Ekvádor a Kolumbia. „Tieto dve krajiny by preto rovnako mohli byť v hľadáčiku americkej administratívy. Tento scenár je však málo pravdepodobný vzhľadom na ich nepravidelný a slabý príspevok k celkovému obchodnému deficitu USA.

NAFTA na priesečníku

Kvôli neistotám týkajúcim sa dohody NAFTA by sa tiež mohli oneskoriť investície a najmä znížiť prílev priamych zahraničných investícií. „Ďalšou otázkou, ktorá vyvolala obavy, je aj hrozba, že Trump zdaní peňažné čiastky, ktoré mexickí robotníci pracujúci v USA posielajú do krajiny svojho pôvodu. Doteraz na tieto zdroje nik nesiahal,“ upozorňuje Coface.

Ako v tejto súvislosti už vyčíslil Petersonov inštitút pre medzinárodnú ekonomiku (PIIE), ak by NAFTA ukončila činnosť, peso by pravdepodobne devalvovalo o viac ako 25 %. „Autá vyrábané v Mexiku by sa však v USA zrejme stali konkurencieschopnejšími, čo by ďalej prispelo k obchodnému deficitu. Teda opačne od toho, čo sa americká administratíva snaží dosiahnuť,“ spresňuje Coface.

Menové vplyvy

„Dokonca aj vtedy, ak by Trump splnil sľuby, ktoré dal počas kampane, nepoviedlo by to pravdepodobne k zvýšeniu ratingu latinskoamerických politikov, s výnimkou Mexika. Inflácia už vlani vzrástla v celej Latinskej Amerike. Prispeli k tomu aj náročné klimatické podmienky, ktoré zatlačili na ceny potravín,“ konštatuje Coface. Tento trend sa síce od začiatku tohto roka rozptýlil. Ako odpoveď na to centrálne banky Kolumbie, Čile, Peru a najmä Brazílie zmiernili svoje referenčné úrokové sadzby.

Ako podotýka Coface, aby sa dal vyhodnotiť možný efekt dopadu „Trumponomiky“ na dlh denominovaný v zahraničných menách, je potrebné zohľadniť vývoj CDS (Credit Default Swap) v latinskoamerických ekonomikách, ako aj nedávne reakcie ich výmenných kurzov.

„Pokiaľ ide o nominálny výmenný kurz, v krajinách Latinskej Ameriky nedošlo k výrazným odpisom po víťazstve Trumpa v amerických prezidentských voľbách. Najsilnejšiu volatilitu bolo vidieť iba pri mexickom peso. V roku 2016 sa mena znehodnotila voči americkému doláru o 19 %, ale v polovici januára tohto roku sa začala opäť spamätávať,“ podotýka Coface.

O spoločnosti Coface

Skupina Coface, popredný svetový hráč v poistení pohľadávok, ponúka spoločnostiam po celom svete globálne riešenia pre riadenie rizík pohľadávok a platobnej neschopnosti klientov tak na domácom trhu, ako aj pri exporte. V roku 2016 skupina s jej 4 300 expertmi dosiahla konsolidovaný obrat na 1,411 miliardy eur. V súčasnosti pôsobí priamo alebo nepriamo v 100 krajinách, zabezpečuje  transakcie 50 tisíc spoločností v 200 krajinách sveta. Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie rizík 160 krajín sveta, ktoré je založené na jedinečných znalostiach platobnej morálky v krajinách a odborných znalostiach 660 underwriterov a kreditných analytikov. Na Slovensku pôsobí Coface Slovensko od roku 1993.

www.coface.com

Share this: