Prečo je zaregistrovanie spoločnosti s ručením obmedzeným na Cypre populárne

Categories Európa, Financie, TrhyPosted on

Cyprus je považovaný za jednu z najatraktívnejších jurisdikcií v Európe pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným kvôli jeho výhodnému daňovému systému. Ako plnohodnotný člen EÚ je Cyprus ideálnym miestom na držbu majetku v Európe, pretože ponúka tie isté výhody, ktoré má tradičná jurisdikcia v zahraničí.

Cyperský daňový systém je v plnom súlade s požiadavkami EÚ a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) proti škodlivým daňovým postupom, čím je Cyprus zaujímavý na výrazné zníženie daňového zaťaženia bez rizika. Existuje rozvinutá právna a hospodárska infraštruktúra a početné ďalšie výhody.

Niektoré výhody zriadenia spoločnosti na Cypre:

  • Cyprus ako subjekt EÚ je rešpektovaný na celom svete.
  • Sadzba dane z príjmov právnických osôb je 12,5% a patrí medzi najnižšie v EÚ.
  • Registrovanie spoločnosti je možné uskutočniť vzdialene, do 5 dní.
  • 0% daň z vyplácania dividend (cyperskou spoločnosťou svojim zahraničným akcionárom).
  • 0% z dividend získaných od dcérskych spoločností po celom svete.
  • 0% daň z dividend prijatých cyperskou spoločnosťou (za určitých podmienok).
  • 0% daň z príjmov z obchodovania s vlastnými akciami, akciami iných spoločností alebo cennými papiermi.
  • 0% dane z odchádzajúcich dividend, úrokov a licenčných poplatkov.
  • Žiadne pravidlá o podkapitalizácii, žiadne výmenné kontroly a žiadna daň z kapitálových výnosov (s výnimkou nehnuteľností nachádzajúcich sa na Cypre).
  • Široká sieť výhodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zdroj: Startup Overseas

Share this: