V Banskobystrickom regióne sa etabluje turecký investor

Categories Informácie zo SAEIPosted on

(Nová Ves, 12.9.2017). Okres Veľký Krtíš si vybral turecký investor Mata Automotive za miesto zriadenia svojho závodu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je výrobcom interiérových dekoratívnych komponentov pre luxusné automobilové značky ako je Aston Martin, Cadillac, Chrysler, Corvette, Dodge, GM, Jaguar Land Rover a Tesla. Investor plánuje na Slovensku vytvoriť približne 250 pracovných miest v horizonte piatich rokov. ,,Projekt Mata Automotive sme rozpracovali v roku 2016, poskytli sme im komplexné služby pre etablovanie sa v našom regióne a v tomto roku už postupne začínajú prijímať nových zamestnancov“ hovorí Ernest Rakonczay, predseda Slovenskej asociácie exportérov a importérov SAEI. ,,Oblasť Veľkého Krtíša patrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov  evidovaných Úradom vlády SR, a tak je tu vítaný každý domáci alebo zahraničný investor, ktorý prinesie zamestnanosť. Pracujeme na ďalších menších i väčších projektoch zameraných na export, import a priame zahraničné investície v rámci tohto ale aj iných okresov Slovenska a Mata Automotive je našou výbornou referenciou“ dodáva na záver Juraj Haško, generálny manažér SAEI.

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI spája vybranú skupinu špičkových firiem a jednotlivcov, ktorí kombinujú svoje skúsenosti, zdroje, schopnosti a kooperačné možnosti významných medzinárodných profesijných sietí. Teraz je tento medzinárodný komplex služieb k dispozícii pre každého, kto sa rozhodol alebo rozhoduje dať svojmu podnikaniu medzinárodný rozmer. Členovia a partneri SAEI ponúkajú odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti právnych služieb, účtovníctva, daní, auditu, ľudských zdrojov, bankovníctva a financií, poisťovníctva, prepravy a zasielateľstva, nehnuteľností, marketingu, tlmočníctva a prekladateľstva v spojení s exportom, importom a priamymi zahraničnými investíciami.

Zdroj: SAEI

Share this: