Solárne panely z Číny budú lacnejšie

Categories Európa, Import, TrhyPosted on

Európska komisia dokončila predbežné preskúmanie opatrení na ochranu obchodu so solárnymi panelmi z Číny

V sobotu 16. septembra Európska komisia uverejnila nariadenie, ktorým sa uzatvára predbežné preskúmanie opatrení platných pre solárne panely z Číny.

Celkovo sa Komisia rozhodla znížiť minimálnu dovoznú cenu, ktorá sa teraz uplatňuje na dovážané solárne panely, s diferenciáciou uplatňovanou na rôzne typy solárnych výrobkov. Minimálna cena bude postupne klesať, približuje sa k cene na svetovom trhu.

Revidované antidumpingové opatrenia, týkajúce sa solárnych panelov z Číny, dosiahnu lepšiu rovnováhu medzi záujmami dovozcov EÚ a výrobcov vysokokvalitných výrobkov EÚ. Prudký pokles minimálnej dovoznej ceny pre multikryštalické články a moduly je v záujme dodávateľských firiem z EÚ a veľkých spoločností poskytujúcich verejnoprospešné služby. Mierne vyššie ceny vysokokvalitných monokryštalických výrobkov však pomôžu výrobcom z EÚ, ktorí sú v tejto oblasti čoraz aktívnejší.

Minimálna dovozná cena bude od 1. októbra 2017:

0,19 EUR / W (EUR / Watt) a 0,37 EUR / W viackryštalických buniek a modulov;
0,23 EUR / W a 0,42 EUR / W pre monokryštalické články a moduly.

V priebehu budúceho roka sa tieto ceny budú približovať k súčasným cenám na svetových trhoch a od 1. júla 2018 budú:

0,18 EUR / W a 0,3 EUR / W v prípade viackryštalických článkov a modulov;
0,21 EUR / W a 0,35 EUR / W pre monokryštalické články a moduly.

Nová minimálna dovozná cena nadobudne platnosť 15 dní po prijatí (2. októbra 2017).

Zdroj: Európska komisia

Share this: