Pozvánka na prednášky a semináre z colného a daňového práva

Slovenská asociácia exportérov a importérov (SAEI) informuje odbornú verejnosť o možnosti prihlásiť sa na prednášky z colného a daňového práva.

Colné právo a spotrebné dane sú pri exporte a importe dôležitou témou, preto dávame do pozornosti semináre a prednášky z týchto oblastí. Prednášajúcim a odborným garantom seminárov je advokátska kancelária Prosman a Pavlovič, ktorá je špecializovaná na poskytovanie služieb v oblasti colného práva a daňového práva.

Semináre sa uskutočnia v dňoch 26.10.2017 a 27.10.2017 v SITNO Forest Resort **** vo Vyhniach na témy:

  • Nový Colný kódex Únie a jeho uplatňovanie v praxi,
  • Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi.

Prihlásiť na seminár sa môžete vyplnením elektronického formulára na stránke www.seminare-prednasky.com alebo zaslaním mailu na officeba@ppak.sk.

Účastnícky poplatok je vo výške 100,- Eur. SAEI zabezpečila pre pridružených členov asociácie zľavu vo výške 30,- Eur, ku ktorej uplatneniu je potrebné napísať pri vyplnení elektronického formuláru pri prihlásení do poznámky: Zľava SAEI.

Informácie o prednáškach

Prednáška o Novom Colnom Kódexe únie má oboznámiť poslucháčov s problematikou predpisov týkajúcich sa cla po 1.5.2016 v aplikačnej praxi. Ťažiskom colného práva, respektíve predpisov v tejto oblasti je Colný kódex Únie č. 952/2013, jeho vykonávacie a delegované nariadenia, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať v spojení so zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon.

Seminár o Novinkách v problematike spotrebných daní a DPH v praxi má poskytnúť účastníkom informácie so zameraním na správu spotrebných daní, medzi ktoré možno zaradiť daň z minerálneho oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a s nimi súvisiacu DPH, ako aj so zameraním na daňový poriadok.

Pozvánku v PDF formáte nájdete tu: Pozvánka na semináre z colného práva

Share this: