Koniec kvót na cukor

Categories Európa, TrhyPosted on

Od 30. septembra 2017 sa po takmer 50 rokoch skončil posledný poľnohospodársky systém kvót, ktorým sa v Európskej únii riadila výroba cukru. Ukončenie systému kvót poskytne výrobcom možnosť prispôsobiť svoju výrobu skutočným obchodným príležitostiam, najmä vďaka možnostiam preskúmať nové vývozné trhy a zlepší sa aj  transparentnosť na trhu s cukrom.

Podpora EÚ pre sektor cukru sa však nekončí, v prípade neočakávaných narušení trhu bude možné využiť rôzne opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Systém kvót na cukor bol zavedený v roku 1968, rozhodnutie ukončiť ho prijali členské štáty v roku 2006. EÚ je najväčším svetovým výrobcom repného cukru (približne 50 % celkovej výroby).

Zdroj: Európska komisia

Share this: