Potenciál v podnikaní v oblasti služieb pre seniorov v Číne

Categories Svet, TrhyPosted on

Čína oznámila, že do roku 2020 bude mať 255 miliónov ľudí vo veku 60 rokov a starších, čo predstavuje 17,8% celkovej populácie. So stúpajúcimi požiadavkami sa postupne objavuje zjavný náznak obrovského potenciálu v podnikaní v oblasti služieb pre seniorov.

V pláne na obdobie rokov 2016 – 2020 čínska vláda uviedla, že zlepší svoje systémy dôchodkového a zdravotného poistenia a vytvorí dlhodobé poistenie zdravotnej starostlivosti.

Za posledných 5 rokov sa objavil nový typ komunitnej opatrovateľskej starostlivosti a niektorí poskytovatelia služieb starostlivosti o staršie osoby sa dokonca snažia integrovať zdravotné služby s inými tradičnými formami podnikania. Takéto služby sú veľmi populárne, niektoré ošetrovateľské domy sú dokonca úplne rezervované.

Starnutie obyvateľstva ponúka aj príležitosti pre cestovný ruch, pretože seniori uprednostňujú  väčšinou turizmus mimo sezónu. Mnohé agentúry teraz ponúkajú produkty, ktoré sú pre nich osobitne prispôsobené. Výrobcov tiež priťahujú inteligentné zariadenia pre seniorov s ťažkosťami pri mobilite.

Zdroj: people.cn

Share this: