Moldavská štátna cestná správa oznamuje tendre na výstavbu cestných komunikácií

Categories Európa, Príležitosti / TendrePosted on
Moldavská Štátna cestná správa plánuje využiť časť finančnej podpory od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) na výstavbu cestných komunikácií. Navrhovaný projekt “Moldova Road Sector Program III”, ktorý má predpokladané náklady do 75 mil. EUR, si bude vyžadovať obstaranie nasledujúcich prác a služieb:
1. Dokončenie rekonštrukčných prác na ceste M3 Kišiňov – Giurgiulesti, km 96+800 – km 151 + 200, (EBOR)
2. Rekonštrukcia cesty M3 Kišiňov – Giurgiulesti, km 151 + 200  – km 171 + 290 a km 179 + 650 – km 190 + 750 (EBOR)
3. Dohľad nad stavebnými prácami na ceste M3 Kišiňov – Giurgiulesti, km 151 + 200 – km 171 + 290 a km 179 + 650 – km 190 + 750 (EBOR)
Začiatok výberového konanie pre vyššie uvedené zákazky sa očakáva v poslednom kvartáli roku 2017.
Projekt je financovaný z pôžičky EBOR.
Podrobnejšie informácie, podmienky, formuláre a kontaktné údaje organizátora tendra sú zverejnené na tejto webovej stránke:
Názov projektu: Moldova Road Sector Program III
Dátum vydania: 20. októbra 2017 (Kišiňov)
Uzávierka tendra je 19. októbra 2018 (Kišiňov)
Kontakt:
Mr. Andrei Cuculescu
State Road Administration
Bucuriei str. 12A, MD 2004
Chisinau, Republic of Moldova
Tel:  (+373 22) 74 07 50
Fax: (+373 22) 74 12 19
Zdroj: MZVaEZ
Share this: