Vietnamský sektor ovocia a zeleniny potrebuje technológiu na dosiahnutie svojho potenciálu

Categories Export, Import, Svet, TrhyPosted on

Odborníci na seminári v Hanoji uviedli, že aj keď sektor ovocia a zeleniny vo Vietname rastie, jeho vývoz stále predstavuje menej ako 1% svetového trhu, čo naznačuje, že spracovateľský priemysel potrebuje modernizovať svoje zariadenia a postupy.

Vietnamská asociácia zeleniny a ovocia, Rieckermann Vietnam a Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (MARD) spoluorganizovali podujatie a diskutovali o výzvach a príležitostiach tohto odvetvia. Nguyen Nhu Cuong, zástupca generálneho riaditeľa odboru pestovania rastlín v rámci MARD povedal, že odvetvie v posledných rokoch rýchlo rastie a vidí nárast kultivovaných plôch, produkcie a hodnoty vývozu. V prvých 10 mesiacoch roku 2017 hodnota exportu ovocia a zeleniny z Vietnamu dosiahla 2,48 miliardy amerických dolárov, čo je nárast o 47,3% oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Okrem Číny, najväčšieho dovozcu vietnamskej zeleniny a ovocia, Vietnam vyváža aj na ostatné trhy s vysokým dopytom, ako sú USA, Južná Kórea, Holandsko, Malajzia, Taiwan, Thajsko, Singapur a Austrália. Celosvetová exportná hodnota zeleniny a ovocia od roku 2011 presiahla 200 miliárd dolárov ročne. Cuong tvrdí, že Vietnam ešte nenapĺňa svoj potenciál.

Vietnam, kvôli nedostatku pokročilých konzervačných technológií, vyváža hlavne čerstvé ovocie s krátkou skladovacou dobou, takže pridaná hodnota je nízka. Vývoz ovocia a zeleniny je v krajine tiež ovplyvnený mnohými technickými bariérami, napríklad hygienickými podmienkami. Medzi ďalšie problémy, ktorým čelí toto odvetvie, patrí malovýroba a segmentovaná výroba, nízka kvalita ovocia, nízka produktivita práce a zastaraná technológia spracovania.

Podľa odborníkov a zástupcov podnikov na seminári, nie je technológia spracovania dostatočná na uspokojenie domáceho a medzinárodného dopytu a firmy by mali uplatňovať nové technológie vo výrobe a investovať do vyspelých výrobných liniek, aby zvýšili efektívnosť a zabezpečili požadovanú kvalitu. Celé odvetvie sa musí naďalej sústrediť na podporu využívania vedy a technológie pre mrazené ovocie, konzervované ovocie, sušené ovocie a ovocné šťavy, aby zvýšili hodnotu produkcie, rozšírili trh a zvýšili vývoz.

Zdroj: vietnamnews.vn

Share this: