Prevod prostriedkov medzi spoločníkmi/akcionármi a spoločnosťou

Categories Financie, Odporúčané článkyPosted on

Kapitálový fond spoločnosti

Ešte donedávna mali spoločníci štandardne dve možnosti vloženia prostriedkov do spoločnosti. Buď zvýšili základné imanie spoločnosti, alebo jej poskytli pôžičku. Mnohí však diskutovali aj o tretej možnosti, pri ktorej spoločníci vložili prostriedky do ostatných kapitálových fondov spoločnosti. Táto možnosť rozprúdila na Slovensku veľmi živú polemiku, pričom názory odbornej verejnosti sa rôznili.

Sporom je však koniec. S potešením môžeme konštatovať, že zákonodarca nedávno kodifikoval proces vkladu prostriedkov do ostatných kapitálových fondov spoločnosti.

Od 1. januára 2018 môže spoločnosť vytvoriť nový kapitálový fond s názvom „kapitálový fond“. Kapitálový fond sa primárne vytvára z príspevkov spoločníkov spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.

Keď sa kapitálový fond naplní tak ako je uvedené v spoločenskej zmluve, spoločníci sa môžu rozhodnúť, či si prostriedky prerozdelia medzi sebou alebo ich využijú na zvýšenie základného imania spoločnosti. Príspevky v kapitálovom fonde však nemožno využiť, ak je spoločnosť v kríze alebo by sa v dôsledku ich prerozdelenia do krízy dostala.

Oznámenie o prerozdelení prostriedkov musí byť zverejnené minimálne 60 dní vopred.

Príspevok každého spoločníka do kapitálového fondu sa zaúčtuje ako hodnota podielu spoločníka. Akékoľvek prerozdelenie prostriedkov z kapitálového fondu spoločníkom, ktoré presiahne výšku ich príspevkov do kapitálového fondu, podlieha rovnakému zdaneniu ako vyplatenie zisku. Ide najmä o prípady, kedy bol kapitálový fond vytvorený z nerozdeleného zisku alebo v dôsledku zlúčenia bol nerozdelený zisk prevedený zo zanikajúcej spoločnosti do kapitálového fondu nástupníckej spoločnosti. V oboch prípadoch spoločník  do kapitálového fondu neprispel, a prerozdelenie prostriedkov teda bude zdanené.

Príspevky do kapitálového fondu sa nepovažujú za daňové výdavky spoločníka.

Zdroj: bnt.eu

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: