7 dôvodov, prečo si založiť GmbH v Nemecku

Categories Európa, Odporúčané články, TrhyPosted on

Cestuje často obchodne do Nemecka? Alebo tvoria nemecké firmy veľkú časť Vašich zákazníkov? Mali by ste porozmýšľať, či by pre Vás nemalo zmysel založiť si nemeckú GmbH podľa nemeckého práva. Na prvý pohľad sa Vám to môže zdať náročné. Predsa len, ide o cudzí právny systém a cudzí jazyk. Vzájomné rozdiely sú pritom často zanedbateľné a celá spoločensko-právna dokumentácia sa dá vyhotoviť dvojjazyčne, čím získate istotu, že zodpovedá Vašim požiadavkám.

Tu je 7 dôvodov, ktoré by ste mali zvážiť.

  1. Dôvera! Nemeckí obchodní partneri nemeckú GmbH poznajú a vážia si ju. Neznáma zahraničná právna forma spočiatku často vyvoláva určitú nedôveru.
  1. Bonita! Na rozdiel od slovenskej s.r.o. je minimálna výška základného imania GmbH 25.000 eur, a teda svedčí o vyššej bonite.
  1. Koniec s vysielaním zamestnancov! Pri vysielaní zamestnancov slovenskej s.r.o. do Nemecka je často potrebné uhrádzať denné sadzby a paušály. Môžete sa tomu vyhnúť ich zamestnaním v GmbH.
  1. Nižšie náklady 1! Tento bod je veľmi individuálny. Podnikatelia sú pri cezhraničnom podnikaní často nútení zamestnávať nemeckého aj slovenského daňového poradcu. Za určitých okolností by tento náklad mohol pri GmbH odpadnúť.
  1. Nižšie náklady 2! Spravidla platí, že cezhraničná činnosť a s tým spojené rozličné právne systémy každý úkon komplikujú. To si zvyčajne vyžaduje väčší rozsah poradenstva, a teda aj vyššie náklady.
  1. Právna istota! Pri právnych sporoch medzi slovenskou s.r.o. a nemeckým obchodným partnerom spravidla vyvstáva otázka príslušného práva a jurisdikcie. Môže sa napríklad stať, že slovenské súdy musia rozhodovať o nemeckom práve a naopak. A to nie sú dobré predpoklady pre rýchle a kvalitné rozhodovanie.
  1. Dane! Pri rozsiahlej podnikateľskej činnosti v Nemecku existuje neustále riziko vzniku stálej prevádzky v Nemecku, a teda aj vzniku obmedzenej daňovej povinnosti.

Skúste sa zamyslieť nad tým, či sa na Vás jednotlivé body vzťahujú, prípadne či máte záujem o individuálnu analýzu. Radi Vám k tejto téme poskytneme podrobnejšie poradenstvo ako aj podporu pri založení spoločnosti. Bezpodmienečne sa však poraďte aj so svojím daňovým poradcom.

Zdroj: bnt.eu

Skupinu bnt tvoria advokátske kancelárie v 10 krajinách strednej a východnej Európy a ponúka právne poradenstvo vo všetkých kľúčových odvetviach obchodného práva.  www.bnt.eu

Share this: