Európska komisia schválila žiadosť o zápis názvu vína pre slovenský “Skalický Rubín” do registra Chránených označení pôvodu

Categories Európa, Export, ImportPosted on

Európska komisia schválila žiadosť o zápis názvu vína pre slovenský “Skalický Rubín” do registra Chránených označení pôvodu (CHOP).

“Skalický Rubín” je červené víno s intenzívnou, rubínovočervenou farbou vína ako aj naznačuje jeho meno.  Toto víno musí byť vyrobené len z hrozna dopestovaného na presne ohraničenom území kopca Vintoperk, ktorý má charakteristické zloženie pôdy dávajúce tomuto vínu výsledný charakter. Víno je charakteristické svojou plnou chuťou, výrazným obsahom tanínov a svojou farbou, od ktorej sa odvíja aj historický názov tohto vína. Zemepisná jednotka na výrobu vína Skalický rubín je ohraničená hranicami katastrálneho územia mesta Skalica a hranicami katastrálnych území obcí Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce a Vrádište. Rozloha zemepisnej jednotky je cca 50 km2. Názvy odrôd viniča používané na výrobu Skalického rubína pochádzajú z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal.

Vedúci zastúpenia Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol:  „Skalický rubín je ďalším z radu slovenských vín, ktoré sú medzi európskymi chránenými označeniami pôvodu. V európskom registri je tak spolu  zapísaných 21 slovenských chránených označení vín, vrátane Vinohradníckej oblasti Tokaj. Na európskej úrovni má ochranu aj  ďalších 19 slovenských produktov, medzi inými Slovenská bryndza, Zázrivský korbáčik či Skalický trdelník. Je dôležité, že kvalitné tradičné slovenské potraviny sú chránené na európskej úrovni a môžeme byť na ne právom hrdí.”

 Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Share this: