EÚ zavádza nové pravidlá na ochranu obchodu

Categories Európa, TrhyPosted on

Dnes vstupuje do platnosti nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou agendy predsedu Junckera s názvom Európa, ktorá chráni. Mení sa ňou spôsob, ako EÚ reaguje na dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s výraznými deformáciami trhu spôsobenými štátom.

Po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie začnú revidované právne predpisy platiť, len niečo vyše roka od návrhu Komisie. Zavádza sa nimi nový spôsob výpočtu na určenie toho, či pri dovoze do EÚ z krajín, kde štát svojimi zásahmi deformuje hospodárstvo, došlo k dumpingu.

Cieľom tejto novej legislatívy je zabezpečiť, aby Európa mala nástroje na ochranu obchodu, ktorými dokáže riešiť v prostredí medzinárodného obchodu aktuálne problémy, hlavne štátom spôsobené deformácie trhu vedúce často k nadmerným kapacitám. Zároveň ale plne rešpektuje medzinárodné záväzky EÚ vyplývajúce z právneho rámca Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Viac na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5346_sk.htm

Zdroj: Európska komisia

Share this: