Rozvíjajúca sa Európa zvýšila aktivity vo fúziách a akvizíciách v roku 2017

Categories Európa, FinanciePosted on

Správa Emerging Europe M&A 2017/2018 sa vzťahuje na 15 rozvíjajúcich sa európskych krajín a vychádza z údajov M&A EMIS na roky 2012-2017. V správe sú zahrnuté nasledujúce krajiny: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina.

Rozvíjajúca sa Európa zvýšila aktivitu fúzií a akvizícií o 6% v roku 2017. Čína sa stala najväčším zahraničným investorom v regióne a zvýšila hodnotu investícií do tohto regiónu v roku 2017 o 78%, na 7,7 mld. EUR. V regióne naďalej dominujú domáce investície. Rusko zaznamenalo 603 obchodov v hodnote 22,5 mld. EUR a Poľsko vyjednalo 166 obchodov v hodnote 4,3 mld. EUR. Maďarsko a Rumunsko zaznamenali v roku 2017 silný rast hodnoty obchodov (o 126%, resp. 64%). Poľsko je najaktívnejším trhom pre nové burzové zápisy, pričom IPO dosiahli takmer 1,8 mld. EUR.  Nehnuteľnosti a stavebníctvo sa ukázali ako najaktívnejší sektor regiónu, zatiaľ čo krajiny strednej a východnej Európy zostávajú atraktívne pre investorov na zelenej lúke a existujúcich výrobcov, ktorí chcú rozšíriť svoju činnosť v regióne.

Zdroj údajov: Správa Emerging Europe M&A 2017/2018

Share this: