Cezhraničný elektronický obchod v Číne aj pre malé európske firmy

Categories Svet, TrhyPosted on

Nedávny rozmach cezhraničného elektronického obchodu v Číne otvoril príležitosti aj pre malé firmy z EÚ, aby priamo predávali čínskym spotrebiteľom.

Niektoré výhody tohto zoznamu obchodných trendov sú nasledovné:

– Rýchly proces autorizácie importu produktu;

– vyššia hrubá marža značky;

– spotrebiteľské údaje dostupné pre značku.

V súlade s modernou Čínou je v krajine cezhraničný elektronický obchod mobilný. Vyššie uvedené výhody sa realizujú zriadením obchodu WeChat, najdôležitejšej aplikácie Číny, prostredníctvom ktorej čínski on-line zákazníci komunikujú, nakupujú tovar, získavajú informácie, dozvedajú sa o trendoch, porovnávajú ceny a produkty a ovplyvňujú ostatných.

Zriadenie vlastného cezhraničného elektronického obchodu WeChat a jeho prevádzka prinesie aj niektoré výzvy. V skutočnosti po pripravenosti vášho produktu na predaj budete musieť zachytiť pozornosť spotrebiteľov efektívnou marketingovou kampaňou. EU SME CENTRE v Číne pripravilo informácie pre európske malé a stredné podniky http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/how-set-cbec-wechat-shop

Zdroj: EU SME CENTRE

Share this: