Bulharsko a Chorvátsko majú najviac rastúci sektor organického poľnohospodárstva v EÚ

Categories Európa, TrhyPosted on

Bulharsko a Chorvátsko sú krajinami s najviac rastúcim sektorom organického poľnohospodárstva v Európskej únii, ukazujú to najnovšie údaje z Európskej štatistickej agentúry Eurostat.

Kým celková plocha organickej výroby v 28 štátoch EÚ od roku 2012 do roku 2016 vzrástla o 18,7%, v Bulharsku bola miera rastu vyššia ako 310% a v Chorvátsku 193,4%. Tieto dva štáty majú tiež najväčší podiel na plochách pôdy, ktoré sú premenené na plne organickú výrobu. Chorvátsko malo 4751 certifikovaných organických fariem v roku 2017, čo bolo o 20 percent viac ako v roku 2016.

Nie všetky balkánske štáty sa medzitým zapájajú do vývoja organických potravín. V Rumunsku klesol celkový podiel organických fariem v rokoch 2012 až 2016. Rumunské ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že v roku 2016 bolo v krajine viac ako 10 000 akreditovaných organických fariem, ktoré v krajine využívali približne 225000 hektárov. Organické poľnohospodárstvo sa začalo rozvíjať v krajine po roku 2010 a do roku 2012 bolo v Rumunsku viac ako 25000 organických fariem. V roku 2017 počet klesol na približne 10000.

Rumunský poľnohospodári tvrdia, že je to preto, lebo vláda znížila dotácie na organické poľnohospodárstvo z 1500 EUR na hektár v rokoch 2010-2012 na približne 200 až 300 eur na farmu v súčasnosti.

Zdroj: Eurostat, BalkanInsight

Share this: