Mozambik sa pripája k dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a juhoafrickými štátmi

Categories Európa, Svet, TrhyPosted on

Dohoda o hospodárskom partnerstve (EPA) medzi Európskou úniou a Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC) sa stala prvou regionálnou dohodou EPA v Afrike, ktorá bude plne funkčná po jej implementácii Mozambikom.

Mozambik bol posledným dielom skladačky SADC-EPA. Ďalších päť krajín – Botswana, Lesotho, Namíbia, Juhoafrická republika a Svazijsko – zaviedli dohodu od októbra 2016. Realizácia EPA znamená, že Mozambik nebude musieť platiť clá na svoje vývozy do EÚ.

EÚ je najväčším vývozným trhom pre Afriku. Vývoz do EÚ predstavuje 22% vývozov krajín SADC-EPA. Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC poskytuje krajinám SADC možnosti vytvárať pracovné miesta, prilákať viac investícií, industrializovať a integrovať sa do globálnych hodnotových reťazcov. Na strane EÚ európske podniky čoraz viac investujú do tohto regiónu. Mozambik bude postupne v priebehu niekoľkých rokov znižovať alebo odstraňovať clá pre mnohé vývozy z EÚ.

Obchod medzi EÚ a Mozambikom je v súčasnosti okolo 2 miliárd EUR ročne. Vývoz z Mozambiku do EÚ zahŕňa hliník a surový trstinový cukor.

Zdroj: Európska komisia

Share this: