Riaďte svoje riziká a zabezpečte si obchodný úspech v Číne (PR článok)

Categories Export, Odporúčané články, Svet, TrhyPosted on

Pre váš úspech v medzinárodnom obchode s Čínou nie je nič dôležitejšie ako riadenie rizika, či už ste dovozca, vývozca alebo oboje. Na bezpečné a úspešné riadenie obchodných operácií v Číne sa zamerajte na riadenie rizík a profesionálne obchodné a  právne služby.  Stručne povedané, chceme poukázať na niektoré služby, ktoré potrebujete od právnikov, ktorí chápu jedinečné zákony a obchodné praktiky v Číne.

Pre dovozcov

Registrácia a ochrana obchodnej značky a patentov

Je dôležité zaregistrovať intelektuálne vlastníctvo (IP) v Číne v rovnakom čase s vašou domácou registráciou, ako prevenciu proti krádeži zo strany čínskych spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo predajom falšovaných výrobkov, bez ohľadu na to, či plánujete vstúpiť na čínsky trh alebo tu nechať výrobok vyrábať. Nikdy neposielajte výrobcom žiadne informácie o intelektuálnom vlastníctve predtým, ako sú chránené podľa čínskeho práva, pretože ich môžu odcudziť.

Overovanie dodávateľa

Skontrolujte svojho dodávateľa, overte, či je legálnou výrobnou alebo obchodnou spoločnosťou a či sú všetky faktúry a zmluvy podpísané a opečiatkované pod registrovaným právnym menom strany a nepodpísané spoločnosťou, ktorá môže v prípade vzniku problémov zmiznúť alebo poprieť zodpovednosť.

Písanie kontraktov a preklady

Nikdy sa nespoliehajte na nákupnú faktúru pri ochrane vašich záujmov. Musíte použiť dvojjazyčné zmluvy, ktoré špecificky obsahujú všetky požiadavky dodávateľa a sankcie za porušenie zmluvy, ktoré sú vynútiteľné podľa čínskeho práva.

Inšpekcia

Zabezpečte si kontrolu kvality tovaru pred odoslaním a tiež kontrolu zaťaženia kontajnera, aby ste získali presne to, čo ste si objednali.

Logistické zmluvy

Nenechajte sa oklamať čínskymi prepravcami s nízkymi cenami, ktorí prepravia tovar bez vášho vedomia, spôsobia oneskorenie niekoľko týždňov, alebo sa pokúšajú zvýšiť cenu na poslednú chvíľu a tvrdiť, že rezerváciu nebolo možné dohodnúť.

Možnosti platby / prevody

Platbu kupujúceho a prevod na dodávateľa uskutočnite len vtedy, keď je tovar skontrolovaný a naložený, alebo prijatý v prístave určenia.

Sprostredkovanie / súdne spory

Ak sa vyskytnú problémy, nájdite najlepšie riešenia, ktoré pomôžu zachrániť obchod, prípadne minimalizovať straty. Čínski právnici ovládajú čínske obchodné praktiky, jazyk a môžu dosiahnuť spravodlivé riešenie. (Príklad: Kupujúci dostane zásielku na otvorený úverový účet, tovar je chybný, dodávateľ odmieta spravodlivé urovnanie a požiada o poistné plnenie s vedomím, že poisťovateľ nikdy nebude platiť za sporné tovary, kreditná disponibilnosť kupujúceho je v Číne uzatvorená, dodávateľ požaduje platbu,

Služby pri obchodných cestách

Plánujete navštíviť svojho dodávateľa? Väčšina advokátskych kancelárií vám môže pomôcť s plným servisom, vrátane žiadosti o víza, tlmočenia a prekladov, dopravy a ubytovania, atď.

Pre vývozcov

Overenie kupujúceho

Postupujte podobne ako pri overovaní dodávateľa.

Písanie kontraktov a preklady

Zabezpečte si dvojjazyčné kúpne zmluvy, dohody agent / distribútor atď.

Možnosti platby / prevody

Uistite sa, že vaša platba je zabezpečená pred odoslaním tovaru.

Sprostredkovanie / súdne spory

Zabezpečte si právnu firmu so znalosťou čínskych obchodných praktík a jazyka.

 Služby pri obchodných cestách

Väčšina advokátskych kancelárií vám môže pomôcť s plným servisom, vrátane žiadosti o víza, tlmočenia a prekladov, dopravy a ubytovania, atď.

Spoločnosť Chibridge Law je plne schopná vykonať všetky vyššie uvedené kroky a pomáhať spoločnostiam, ktoré chcú začať obchodné operácie v Číne.

Obchodné / administratívne služby zahŕňajú:

Operácie elektronického obchodu. Exportérom, ktorí by chceli predávať viac výrobkov na čínskych trhoch, môžeme pomôcť nastaviť a aktívne spravovať ich obchody na stránkach elektronického obchodu v čínštine.

Zriadenie WFOE a Joint Venture Enterprise. Obchodné operačné služby napr. účtovníctvo, ľudské zdroje, atď.

Spoločnosť Chibridge môže založiť a spravovať vašu čínsku kanceláriu a tým vás odbremeniť, aby ste sa mohli sústrediť na svoje obchodné a nákupné operácie.

Medzi hlavné právne služby patria:

Pracovné právo

Riešenie sporov

Zahraničné investície

Daňové právo

Trestné / občianske / správne súdne spory

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, môžete kontaktovať:

Jeff Hill,

obchodný konzultant

Chibridge advokátska kancelária

E-mail: info@chibridge.net

Tel: + 86-13410826994  (Mobil)

Web: http://www.chibridgelaw.net/www/en/

LinkedIn: linkedin.com/in/jeff-hill-25588b26

Share this: