Chcete sa presadiť so svojou firmou na zahraničných trhoch? (PR článok)

Categories Odporúčané články, Podujatia a informácie pre exportérov a importérovPosted on

Urobte to prostredníctvom národného projektu   Podpora internacionalizácie MSP  / pre malých  a stredných podnikateľov /

Bezplatné služby pre podporu vášho podnikania:

  • Krátkodobé individuálne poradenstvo / do 10 hod./
  • Dlhodobé individuálne poradenstvo / do 80 hod. /
  • Zapájanie sa do komunitárneho programu H2020 – SME Instrument

Formy výstupov služieb :

Rešerše, štúdie a profily o vnútornom trhu EÚ

Spracované štúdie o podnikateľskom prostredí v danej krajine EÚ

Vypracovanie analýz rizík vstupu na zahraničné trhy

Internacionalizačné  stratégie

Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP

  • Motivovať podniky, ktoré doposiaľ mali limitovanú skúsenosť s on-line podnikaním, aby si osvojili moderné trendy pri on-line podnikaní
  • Zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní
  • Využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu
  • Rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti

Aktivita zahrňuje:

  • Informačné podujatia, semináre,
  • Informačné kampane s využitím internetu a sociálnych, resp. iných médií.
  • Individuálne poradenstvo

Viac informácií na: http://www.sbagency.sk/vyuzite-dlhodobe-individualne-poradenstvo-a-povyste-svoj-biznis-na-medzinarodny#.WnmDPajiY2w

http://www.sbagency.sk/kratkodobe-individualne-poradenstvo-pre-podniky-ktore-chcu-expandovat-do-zahranicia#.WnmDWqjiY2w
Kontakt  :  Slovak Business Agency   T: +421 2 203 63 100                                 

                   E: agency@sbagency.sk | www.sbagency.sk       

Share this: